ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO – muligheder og udfordringer

Der er kommet dynamik ind i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO. Grænserne for, hvad der er inde og ude, er ikke længere statiske. Det åbner for nye muligheder og giver selvfølgelig også nye udfordringer for myndigheder, borgere og virksomheder. Vi får synspunker og vurderinger på det og meget mere fra stat, region, kommune, forsyning og landbrug.

1. november 2016
DGI byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V


Videre til tilmelding

 
Urbane geologiske modeller - fra konceptuelle modeller til 3D

Kommuner, Regioner, entreprenører og vandforsyninger har historisk set benyttet sig af simple konceptuelle geologiske og hydrogeologiske modeller, når projekter skulle udføres i de urbane miljøer. De simple konceptuelle modeller er typisk baseret på en begrænset datamængde og er derfor ofte behæftet med store usikkerheder. Erfaringsmæssigt har det vist sig, at en af de største usikkerheder i forbindelse med bestemmelse af f.eks. indvindingsoplande og forureningsudbredelser er en mangelfuld geologisk viden for området. Heraf følger, at de efterfølgende beslutninger, som f.eks. en eventuel risikovurdering i flere tilfælde, er behæftet med betydelig usikkerhed.

8. november 2016 - Gå-hjem-møde - ØST

DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(Også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
LAR og grundvand – hvordan påvirker det grundvandet, når vi nedsiver regnvand?

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) kan reducere spidsbelastninger på det fælles kloaknet, men påvirker også andre dele af det by-hydrologiske vandkredsløb. På dette møde kigger vi på, hvilke effekter LAR kan have på grundvandsstanden, og hvilke overvejelser det giver anledning til hos kommunerne, når de skal give tilladelse til nedsivning.

28. november 2016 - Gå-hjem-møde - ØST

GEUS, Theodor Sorgenfrei Auditorium
Øster Voldgade 10
1350 København K


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
GrundRisk

Miljøstyrelsen og DTU Miljø er i samarbejde med regionerne i gang med en omfattende nytænkning af den måde, regionerne prioriterer og risikovurderer grundvandstruende jordforureninger. DTU Miljø er netop blevet færdige med første version af det nye screenings- og risikovurderingsværktøj GrundRisk, som også GEUS har bidraget til.

29. november 2016
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i efteråret 2016

30. august: Gå hjem møde - Vest: Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

15. september: Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

13. oktober: Det store i det små - få styr på mikrobiologieni  - OBS - Mødet er AFLYST

1. november: Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO - muligheder og udfordringer

29. november: GrundRisk

---

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

6. marts: Temadag

7.-8. marts: Vintermøde 2017

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

30. maj: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.