ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Universitetssamarbejde og fremtidens forskning - OBS: Mødet er desværre aflyst

Hvad kan vi bruge universiteterne til? Hvordan bygger vi bro mellem forskning og dagligdagen?
Hvordan ser morgendagens værktøjer ud indenfor vores fagområde? Forskere fra SDU præsenterer forskningsprojekter, der har relevans for jord- og grundvandsområdet og som fokuserer på både hvordan vi løser problemerne og forhindrer dem i at opstå i fremtiden. Vi tager et kig på morgendagens forskning og drøfter ideer til, hvilken forskning vi har brug for i fremtiden.


28. februar 2017 - Gå-hjem-møde

OBS:  MØDET ER DESVÆRRE AFLYST

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2017

Vintermøde Program
Vintermøde 2017- hovedprogram.pdf


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

1. februar: Gå hjem møde - Øst: Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger - coliforme baktier

8. februar: Gå hjem møde - Øst: Termisk oprensning af oliestoffer

28. februar: gå hjem møde - Vest: Universitetssamarbejde og fremtidens forskning  - mødet er desværre AFLYST

6. marts: Temadag: Afpropning af af boringer og sonderinger, hvad virker, hvad virker ikke? Gør vi det godt nok?

7.-8. marts: Vintermøde 2017

5. april: gå hjem møde - Øst: Geofysik og nedsivning

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

15. juni: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

---

Møder i efteråret 2017

12. september: Industri og vandhåndtering

10. oktober: PFAS

1. november: Byudviklingsprojekter på forurenede grunde

28. november: Grundvandsbeskyttelse

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser