Kommende møder
Geofysik og nedsivning – Hvordan kan vi bruge geofysik på LAR-projekter?

Udsigterne til mere nedbør betyder, at vi i fremtiden skal håndtere langt mere nedbør lokalt. Interessen for LAR er stor, men inden vi kommer for langt i planlægningen, er det vigtigt at få kortlagt potentialet for nedsivning. Traditionelle boringer og nedsivningstests har en vigtig rolle i kortlægningen, men boringer giver kun oplysninger om deres nærmeste omgivelser, og boringer koster.

Geofysisk kortlægning kan bidrage med fladedækkende oplysninger om jordbundsforholdene, og det er ofte væsentligt billigere end en kortlægning med boringer alene. Er der tale om lidt større arealer, og er der store lokale variationer i jordbunden, kan det ofte betale sig at kombinere boringer og geofysisk kortlægning.


5. april 2017 - Gå-hjem-møde ØST

DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi
Bygningstorvet, Bygning 113, Lokale 011
2800 Kgs. Lyngby


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Jordforureningsindsatsen – Hvad nytter det?

I mere end 30 år har det offentlige kæmpet med at rydde op efter fortidens synder.
Det er sket via først kemikalieaffaldsdepotloven, så affaldsdepotloven og fra 2000 jordforureningsloven. Der er tilført milliarder af kroner til at få styr på de herreløse jordforureninger, og der er gennemført tusinder af kortlægninger, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.


25. april 2017

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

 
Ny kvælstofregulering

Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof kan føre til lave afgrødeudbytter og nedsat fødevareproduktion, mens for meget kvælstof kan være skadeligt for miljøet og vores sundhed. På mødet vil der blive givet et overblik og status over kvælstofproblematikken både i forhold til fødevareproduktion og tab til miljøet. Emnet er særlig relevant da Danmark lige nu – i forlængelse af Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 - er i færd med at implementere en helt ny og målrettet måde at regulere kvælstofanvendelsen i landbruget på.

15. juni 2017

Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

1. februar: Gå hjem møde - Øst: Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger - coliforme baktier

8. februar: Gå hjem møde - Øst: Termisk oprensning af oliestoffer

28. februar: gå hjem møde - Vest: Universitetssamarbejde og fremtidens forskning  - aflyst

6. marts: Temadag: Afpropning af af boringer og sonderinger, hvad virker, hvad virker ikke? Gør vi det godt nok?

7.-8. marts: Vintermøde 2017

5. april: gå hjem møde - Øst: Geofysik og nedsivning

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

15. juni: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

---

Møder i efteråret 2017

12. september: Industri og vandhåndtering

10. oktober: PFAS

1. november: Byudviklingsprojekter på forurenede grunde

28. november: Grundvandsbeskyttelse

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

---

Møder i foråret 2018:

5. marts: Temadag

6.-7. marts: Vintermøde 2018

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser