ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Indkald forslag til Vintermøde 2017

Har du forslag til et indlæg på Vintermøde og/eller temadag i marts 2017?

ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 7. og 8. marts 2017 i Vingsted Hotel- og konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 6. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.

På vintermødet præsenteres både nyheder og forskningsresultater opnået af forskere, myndigheder, rådgivere m.fl. og erfaringer fra sager, vi kan lære af. Programmet bliver sammensat ud fra de mange spændende forslag, som vi modtager, og vil indeholde flere parallelle spor. Har du lyst til at holde et indlæg, stå for en workshop, en fagsession eller en temadag - eller komme med ídéer til emner og foredragsholdere, så grib chancen, udfyld skemaet og send ind. Deadline for forslag er 15. september 2016. Hvis du har flere forslag, bedes hvert forslag indsendt separat.

Planlægningsgruppen sammensætter et spændende og indholdsrigt program, og du får besked sidst i november, om dit forslag er kommet med i programmet..

Hent: Indkald forslag Vintermøde 2017.pdf
Hent Skabelon: Skabelon_til_forslag Vintermoede2017.dotx

 
Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

Rye Kraftvarmeværk er opført som et barmarksværk, hvor den primære energi kom fra naturgas, hvilket betød høje varmepriser for kunderne. Rye Kraftvarmeværk besluttede derfor i 2012 at lave en grøn omstilling fra gas til sol og varmepumper vha et grundvandsbaseret varmepumpeanlæg. Solfangeranlægget skal afdække ca. 15% af varmeproduktionen, mens varmepumperne skal afdække ca. 65% af varmeproduktionen. Dette sker ved at trække energi ud af det 9 grader varme vand der pumpes op fra boringer der er filtersat ca. 50 m u.t. Efter vandet har været forbi varmepumperne nedsives vandet under solfangeranlægget.

30. august 2016 - Gå-hjem-møde Vest

Rye Kraftvarmeværk
Hjarsbækvej 7, Gl. Rye
8680 Ry
aardsvej 4
8700 Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

Indeklima er en dansk "evergreen", og vi kan på dette område bryste os af at være på forkant med udviklingen - også set i et internationalt perspektiv. Selv amerikanerne, med deres militærbaser og testgrunde med ph.d.-studier på samlebånd, er interesserede i at kikke os over skulderen. De tænker selv, at de er omkring 5 år bagud ift. vores vidensniveau på nogle af de undersøgelsestekniske metoder, men selvfølgelig kan vi også lære noget den anden vej.

15. september 2016
Radisson Blu Hotel Scandinavia
Margrethepladsen 1
Aarhus


Videre til tilmelding

 
Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO – muligheder og udfordringer

Der er kommet dynamik ind i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO. Grænserne for, hvad der er inde og ude, er ikke længere statiske. Det åbner for nye muligheder og giver selvfølgelig også nye udfordringer for myndigheder, borgere og virksomheder. Vi får synspunker og vurderinger på det og meget mere fra stat, region, kommune, forsyning og landbrug.

1. november 2016
DGI byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Husk NORDROCS konference i september 2016 i Helsingfors

Se mere på www.nordrocs.org

---

Møder i efteråret 2016

30. august: Gå hjem møde - Vest: Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

15. september: Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

13. oktober: DNA-metoder til analyse og vurdering af grundvandsrisici

1. november: Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO - muligheder og udfordringer

29. november: Grundrisk

---

Møder i foråret 2017

25. januar: Big Data - morgendagens værktøjer

6. marts: Temadag

7.-8. marts: Vintermøde 2017

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

30. maj: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.