ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Det store i det små – få styr på mikrobiologien

Metoder til analyse af mikrobiologi har de senere år været igennem en rivende udvikling. Hvad der tidligere tog dage at analysere, kan nu klares på minutter, og der er nu håb om, at online detektion af patogener bliver en del af en nær fremtid. Tilsvarende har DNA-analyser givet os ny forståelse for, hvilke bakterier der er til stede, hvor mange de er, hvem de er og nok så vigtigt, hvem, der laver hvad. Dette åbner op for bedre og mere effektiv remediering og ikke mindst dokumentation af oprensningen.

13. oktober 2016
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

 
Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO – muligheder og udfordringer

Der er kommet dynamik ind i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO. Grænserne for, hvad der er inde og ude, er ikke længere statiske. Det åbner for nye muligheder og giver selvfølgelig også nye udfordringer for myndigheder, borgere og virksomheder. Vi får synspunker og vurderinger på det og meget mere fra stat, region, kommune, forsyning og landbrug.

1. november 2016
DGI byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
1704 København V


Videre til tilmelding

 
GrundRisk

Miljøstyrelsen og DTU Miljø er i samarbejde med regionerne i gang med en omfattende nytænkning af den måde, regionerne prioriterer og risikovurderer grundvandstruende jordforureninger. DTU Miljø er netop blevet færdige med første version af det nye screenings- og risikovurderingsværktøj GrundRisk, som også GEUS har bidraget til.

29. november 2016
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i efteråret 2016

30. august: Gå hjem møde - Vest: Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

15. september: Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

13. oktober: Det store i det små - få styr på mikrobiologieni

1. november: Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO - muligheder og udfordringer

29. november: GrundRisk

---

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

6. marts: Temadag

7.-8. marts: Vintermøde 2017

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

30. maj: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.