ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Kommende møder
Morgendagens værktøjer

Det siges, at den danske miljøbranche er (forholdsvist) konservativ, og langsommelig ift. implementering af nye metoder og ny teknologi. På dette møde vil vi tage et kik i krystalkuglen for at se, hvilke teknologier der er på vej, og på nye metoder, som allerede nu benyttes indenfor vores fagområder.

25. januar 2017
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

 
Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger – Coliforme bakterier

Drikkevandskvaliteten er et meget vigtigt element i forsyningssikkerheden og akutte drikkevandsforureninger kan bevirke store og langvarige konsekvenser for forbrugere og er ofte
meget ressourcekrævende for vandværkerne og myndighederne.
Erfaringer med håndteringen af disse sager kan ofte forbedre kildeopsporingen af forureningen samt forbedre eksisterende beredskabsplaner/samarbejde mellem forskellige instanser. Forebyggelse og håndtering af forureningssager med coliforme bakterier kan f.eks. udmøntes i både kvalitative og kvantitative metoder f.eks. hyppigere prøvetagning, hurtigere analysemetode eller mere følsom analysemetode.

1. februar 2017 - Gå-hjem-møde

Miljø & Ressourcer DTU
Miljøvej, Bygning 113 – Lokale 011
(også indgang gennem bygning 115)

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Mødeoversigt

Møder i efteråret 2016

30. august: Gå hjem møde - Vest: Fremvisning af Rye Kraftvarmeværk

15. september: Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering

13. oktober: Det store i det små - få styr på mikrobiologieni  - AFLYST

1. november: Dynamik i afgrænsning af indvindingsoplande, OSD og BNBO - muligheder og udfordringer

8. november: Gå hjem møde - Øst: Urbane geologiske modeller . fra konceptuelle modeller til 3D

28. november: Gå hjem møde - Øst: LAR og grundvand - hvordan påvirker det grundvandet, når vi nedsiver regnvand?

28. november: Gå hjem møde - Vest: Okkerslam - ressource eller affald?

29. november: GrundRisk

---

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

1. februar: Gå hjem møde -Øst: Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger - coliforme baktier

6. marts: Temadag

7.-8. marts: Vintermøde 2017

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

30. maj: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser