Her finder du information om fonden.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

ATV-Fonden for Jord og Grundvands praksis inden for god fondsledelse

ATV-Fonden er omfattet af Anbefalinger for god Fondsledelse, jf. erhvervsfondslovens § 60 og årsregnskabslovens § 77 a. ATV-Fonden har behandlet anbefalingerne. Fonden følger de fleste anbefalinger. De få anbefalinger, som fonden ikke følger, gives der en forklaring.