Titel

MILJØJURA FOR ENHVER
 

Møde

Nr. 35
 

Sted

Schæffergården
Jægersborg Allé 166, Gentofte
 

Tid

Tirsdag den 17. juni 2008
kl. 10.00 – 16.00
 

Faglig tilrettelæggelse
Advokat (H) Håkun Djurhuus, Lind Cadovius Advokataktieselskab, hd@lindcad.dk
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden, arne.rokkjaer@regionh.dk
Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS, the@niras.dk
 

Arrangør/tilrettelæggelse
ATV Jord og Grundvand, sekretariatsleder Lisbeth Verner
 

Emne
En lang række ikke-jurister skal dagligt administrere og håndhæve, henholdsvis rådgive, om miljøretlige forhold. I praksis er der antageligt langt flere ikke-jurister end jurister, der beskæftiger sig med miljøret. Udover miljøretten skal der tillige tages hensyn til den almindelige forvaltningsret og en lang række principper såsom proportionalitetsprincippet, forsigtighedsprincippet, forureneren betaler-princippet, officialprincippet etc. Forhold, som gør det vanskeligt for ikke-jurister at behandle sager om jord- og grundvandsforurening i praksis.
Mødet i ATV Jord og Grundvand tilstræber at skabe et overblik og give deltagerne nogle praktiske redskaber til håndtering af sagerne på dette område fremover.
Mødet er et heldagsmøde og tænkt som et kursus for praktikere med praktikere som undervisere.
 

Program

 

 

Ordstyrer: Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden

 

 

10.00 – 10.10

Velkomst og indledning
Civilingeniør Arne Rokkjær, Region Hovedstaden
 

10.10 – 10.30

”Det store overblik”
Advokat Håkun Djurhuus, Lind Cadovius Advokataktieselskab
Præsentation på mødet
 

10.30 – 10.55

En ikke-jurist i en juridisk verden  –  problemer og løsninger
Teknisk miljøleder, kontorleder Søren Helt Jessen, NIRAS
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

10.55 – 11.10

Pause
 

11.10 – 11.35

En jurist i en miljøteknisk verden
–  "forstå din jurist"
Cand.jur. Dorte Hermansen, Miljøstyrelsen
 

11.35 – 12.05

 

Gennemgang af den forvaltningsretlige ramme for behandling af miljøsager og af de overordnede principper, som der skal tages hensyn til ved sagsbehandlingen
Advokat Håkun Djurhuus, Lind Cadovius Advokataktieselskab
Præsentation på mødet
 

12.05 – 13.05

Frokost
 

 

Ordstyrer: Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS
 

13.05 – 13.30

 

Håndhævelse. Muligheder og faldgruber
Advokat Mogens Moe, DLA Nordic
Præsentation på mødet
 

13.30 – 13.55

 

Påbud om undersøgelse og oprensning i jord- og grundvandsforureningssager
Kemiingeniør Claus Frydenlund, Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

13.55 – 14.20

 

Påbudssager i relation til villaolietankforureninger
Advokat Vivi Bruhn Knudsen, Lett Advokatfirma
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

14.20 – 14.35

Pause
 

14.35 – 15.00

 

Kortlægning, værditabsordningen, den nye ½ meters regel
Advokat Anne Sofie Vilsbøll, Bech Bruun Advokatfirma
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

15.00 – 15.30

 

Ansvar. Myndigheders og rådgiveres risiko for at pådrage sig erstatningsansvar i jord- og grundvandsforureningssager
Advokat Kim Trenschow, Kromann Reumert
Skriftligt indlæg | Præsentation på mødet
 

15.30 – 16.00

 

Spørgsmål og opsamling
Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron, NIRAS