Mødearkiv | Anvendelse af ppb-RAE som feltmåler ved poreluftundersøgelser og påvisning af indtrængningspunkter til indeklimae
Anvendelse af ppb-RAE som feltmåler ved poreluftundersøgelser og påvisning af indtrængningspunkter til indeklimae
Mødenr.72 Gå-hjem-møde
  
TidspunktTorsdag den 15. september 2011, kl. 16.00 – 18.00
  
StedGrontmij A/S, Dusager 12, Aarhus

Faglig tilrettelæggelse

Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand v/
Majbrith Langeland, Grontmij A/S This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Igennem de sidste år er ppb-RAE anvendt dels som screeningsværktøj og dels ved søgning af indtrængningspunkter fra terrændæk til indeklimaet. Med baggrund i meget forskellige
erfaringer med brug af ppb-RAE har Region Midtjylland samlet en erfa-gruppe, hvor erfaringer med anvendelse af instrumentet er blevet diskuteret og dokumenteret.
Der er pt. udtaget mere end 250 poreluftprøver. Alle prøver er målt i felten med ppb-RAE og efterfølgende verificeret med akkrediterede analyser på kulrør.

Der foreligger således et forholdsvist omfattende datasæt, hvor der både er ppb-RAEmålinger og akkrediterede analyser, og resultaterne præsenteres på mødet.

Formålet med mødet er at diskutere hvorvidt ppb-RAE kan anvendes som støtte i indledende vurderinger, hvor der forventes at være flygtige forureninger i form af f.eks. olie
eller chlorerede opløsningsmidler. Endvidere skal erfaringer med brug af instrumentet diskuteres, og eventuelle begrænsninger afklares.

Alle interesserede er velkomne. Hvis du har lyst til at deltage i ATV Jord og Grundvands Prøvetagningsworkshop og lave tilsvarende arrangementer, så vil vi efter den faglige del
diskutere, hvordan vi kan få gang i gruppen igen. Forslag til emner, der ønskes vendt ved fremtidige møder i Prøvetagningsworkshoppen, medbringes, så vi igen kan mødes i
dette forum og udveksle erfaringer.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Majbrith Langeland, Grontmij A/S
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tlf. 9879 9876


Program

KLIK her og download PDF


 

Tilmelding

 

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer


 
 

Meddelelser