ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Bæredygtig vandindvinding
Bæredygtig vandindvinding
Mødenr. 91


Tidspunkt Tirsdag den 29. januar 2013, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, GentofteVidere til tilmelding

Faglig tilrettelæggelse

Geolog, cand.scient.Gyrite Brandt, GB-Consult, gyrite@gmail dk
Geolog, ph.d. Birgitte G. Hansen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Teknisk direktør Tom Heron, Horsens Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Kan vi overhovedet opretholde den grundvandsindvinding, vi har i dag?
Ved den endelige vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner skal en lang række nye indvindingstilladelser gives i 2013. Gennem tiden har vi haft mange diskussioner om, hvad bæredygtig indvinding egentlig er.

Der er mange problemstillinger, vi kan tage fat på. Påvirkning af vandløb og våd natur, påvirkning af grundvandets kvalitet ved at trække forurening ned i grundvandszonen samt mobilisering af naturligt forekommende stoffer med forringelse af grundvandskvaliteten til følge.

Indikatorer har været brugt til at se på om indvindingen har været bæredygtig, kan denne metodik stadigvæk anvendes? Overvågningsdata er her et vigtigt ophav til denne metodik.

Ophør af indvinding på grund af forurening i byerne kan have stor betydning for oversvømmelseshyppigheder i disse tider med klimaforandringer. Hele problematikken om byudvikling i OSD-områder og etablering af BNBO kan også være en brik i definitionen af bæredygtig vandindvinding.

På mødet vil erfaringer med måden at betragte og håndtere problemstillingen på blive diskuteret. Hvilke parametre er vigtige at have styr på i forhold til at sikre, at vi får valgt en indvindingsstrategi, som lever op til vores målsætninger for bæredygtig indvinding og effektiv forsyning af vand til borgere og erhverv? Skal vi i Danmark efterbehandle vandet for at sikre et mindre energiforbrug hos forbrugeren?

Mødets formål er bl.a. at opnå et bedre fagligt fundament for at vurdere den ”nye” og eksisterende indvindings påvirkning af resten af vandkredsløbet og dermed også naturen.


Program

10.00 - 10.10

Velkomst og indledning
v/konsulent Gyrite Brandt, GB Consult

10.10 - 10.35

Effektive indvindingsboringer, nødvendigheden af oparbejdning og overvågning af specifik kapacitet
v/hydrogeolog Johan Linderberg, VandCenter Syd

10.35 - 11.00

Investigations on the Performance of Water Well Rehabilitation Using High Power Ultrasonic
v/projektleder Peer Locher, VandCenter Syd

11.00 - 11.20

Pause

11.20 - 11.45

Optimering af indvinding
v/chefkonsulent Henrik Schmidt, NIRAS A/S

11.45 - 12.10

Bæredygtig invdinding og kalkfjernelse - et paradoks?
v/project manager Berit Godskesen, Københavns Energi

12.10 - 13.10 Frokost

13.10 - 13.35

Indikatorer i grundvandsmodellering - stadig en gangbar vej?
v/seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS

13.35 - 14.00 Nye indvindingstilladelser, nye virkemidler - hænger det sammen?
v/civilingeniør Dani Mikkelsen, Frederikssund Kommune

14.00 - 14.20

Pause

14.20 - 14.45

Udfordringer med nye indvindingstilladelser - brug af BEST-værktøjet?
v/team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

14.45 - 15.10

Er vandindvindingen bæredygtig?
- verden er, som øjnene der ser
v/hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune

14.10 - 15.45

Udfordringer i forbindelse med bæredygtig indvinding og effektiv grundvandsbeskyttelse
v/cand.techn.soc. Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

15.45 - 16.00

Opsamling, afrunding og ”et kig i krystalkuglen”
v/teknisk direktør Tom Heron, Horsens Kommune 

Programmet er foreløbigt, og ændringer kan forekomme

 

Deltagergebyr

Kr. 2.925 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 23. januar og er bindende fra samme datoVidere til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter