ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Lossepladser – State of the Art
Lossepladser – State of the Art
Mødenr. 29


Tidspunkt Onsdag den 10. september 2014, kl. 10.00 – 16.00


Sted Radisson Blu Hotel Scandinavia, Margrethepladsen 1, AarhusVidere til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Afdelingsleder, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech Bruun Advokatfirma, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Afdelingsleder Anna Marie Sørensen, GEO, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Lossepladser var en af de første typer forurenede grunde, der kom fokus på, og der blev i slut 80’erne og start 90’erne udført store forskningsprojekter omkring lossepladser.
Siden faldt interessen for lossepladser. Gennem den seneste tid er der dog kommet øget fokus på lossepladser, som ofte er placeret i nedlagte råstofgrave i det åbne
land i områder med værdifuldt grundvand – bl.a. fordi lossepladserne ofte indeholder mange flere specifikke forurenende stoffer, end man har troet i første omgang.

Jordforureningsloven blev ændret i 2013, således at gamle jordforureninger, der truer overfladevand eller internationale naturområder, fra 2014 vil indgå i regionernes indsats
mod jordforurening. Gamle lossepladser er ofte placeret tæt ved recipienter, og derfor skal risikovurderingerne revurderes.

Gas bliver produceret i de gamle lossepladser i rigtig mange år, og med byernes forsatte udvikling og øget fokus på beboelser placeret ovenpå og tæt ved gamle lossepladser
udføres der stadig mange moniteringer af lossepladsgas, gasafværger, biocover osv.

Der er også rigtig mange gamle lossepladser, som er i nedlukningsfasen og via overgangsplaner skal overgå til passiv drift, men hvordan går det med det?

På mødet vil vi også komme ind på fremtidens losseplads og hvilke typer affald, der fremover vil blive deponeret. Har vi lært noget fra alle de gamle lossepladser?

Program

10.00 -10.10 Velkomst og indledning
v/ afdelingsleder, ph.d. Mette Christophersen, Rambøll

Lossepladsgas


10.10 – 10.20 Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier
v/ professor Peter Kjeldsen, DTU Miljø

10.20 – 10.45

Overblik over målemetoder til bestemmelse af metanemission fra deponier – fordele og ulemper
v/ lektor Charlotte Scheutz, DTU Miljø


10.45 – 11.05 Pause

11.05 – 11.25 Overblik over gasemissioner fra danske deponier målt med sporstofmetode (17 deponier)
v/ lektor Charlotte Scheutz, DTU Miljø

11.25 – 11.45

Erfaringer med biocovers i Danmark
v/ professor Peter Kjeldsen, DTU Miljø

11.45 - 11.55 Spørgsmål og diskussion

11.55 – 13.00 Frokost


Lossepladser og overfladevand


13.00 – 13.25 Screeningsværktøjer og overfladevand
v/civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon A/S

13.25 – 13.50

Undersøgelser på 2 lossepladser med udsivning til å
v/ph.d.-studerende Anne Sonne, DTU Miljø

13.50 – 14.15

Klimaforandringernes indflydelse på risikovurdering af lossepladser
v/ områdechef Trine Korsgaard, Region Syddanmark

14.15 – 14.30

Pause


Nedlukningsplaner og fremtidens lossepladser


14.30 – 14.55

Overgang til passiv drift
Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?
v/ seniorspecialist Lizzi Andersen, COWI A/S

14.55 – 15.20 Overgangsplaner
Hvad betød overgangsplanerne, hvad sker der med de nedlukkede pladser, alternativer til fremtidig anvendelse af arealerne, hvad dækker sikkerhedsstillelsen?
v/ seniorspecialist Steen Stentsøe, COWI A/S

15.20 – 15.45

Fremtidens losseplads
Hvilke typer deponeringsanlæg vil fortsat være i drift, hvilken funktion skal anlæggene have fremadrettet, skal deponeret affald blive liggende, hvad har vi lært indtil nu om deponeringsanlæggene?

v/ seniorspecialist Steen Stentsøe, COWI A/S

15.45 – 16.00

Diskussion og afrundingDeltagergebyr

Kr. 2.995 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 8. september 2014 og er bindende fra samme dato.


Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam