ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Forurening i vores kalk magasiner - hvad er problemet, og hvordan handler vi?
Forurening i vores kalk magasiner - hvad er problemet, og hvordan handler vi?
Mødenr. 34


Tidspunkt Onsdag den 26. november 2014, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården, Jægersborg Allé 166, GentofteVidere til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Projektleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Professor Philip Binning, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lektor Mette Broholm, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Hvad gør vi, når forureningen er nået ned i kalken?
De seneste år har der været arbejdet fokuseret med undersøgelse og afværge af terrænnære forureningskilder i kvartære aflejringer. Indsatsen har været god og effektiv – men er i flere tilfælde kommet for sent, og forureningen har nået at sprede sig til de underliggende aflejringer, der udgør de primære drikkevandsmagasiner. Magasinerne findes ofte i dybtliggende kalkaflejringer.
Gennem erfaringer med terrænnær kildeundersøgelse og –fjernelse, især i moræneler, har vi efterhånden erkendt, at viden og ekspertise er nummer ét i forhold til cost-effektiv undersøgelse og afværge. Det samme forventes selvfølgelig at gælde for undersøgelser og oprensning i kalk.

Med det udgangspunkt vil mødet handle om følgende fire hovedspørgsmål:

  1. Hvad er de vigtige fysiske og kemiske processer i kalken?
  2. Hvad er de praktiske udfordringer?
  3. Hvordan undersøger vi i kalken? Hvilke undersøgelsesmetoder virker/virker ikke, og kan vi genbruge metoder fra de terrænnære undersøgelser?
  4. Hvordan løser vi problemet? Hvordan gennemfører vi afværge, og hvordan spiller de fysisk-kemiske processer ind?


Spørgsmålene vil i løbet af mødet blive vendt fra både forsker-, rådgiver- og entreprenørsynsvinkel.

Program

10.00 – 10.05 Velkomst og indledning
Projektleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden

Hvad er problemet?
Ordstyrer: Professor Philip Binning, DTU Miljø

10.05 – 10.30 Hvor findes der forurening i kalkmagasiner på Sjælland, og hvilke stoffer drejer det sig om?
Civilingeniør Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden, og chefkonsulent Henrik Jannerup, Region Sjælland


10.30 – 10.55

Udfordringer for vores vandforsyninger - Sagen ved Naverland 26AB, Albertslund
Markedschef, civillingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, Kru?ger A/S

10.55 – 11.10 Pause

11.10 – 11.35 Stoftransportprocesser i dobbelt porøs media
Projektseniorforsker Claus Kjøller, GEUS

11.35 – 12.00

Nitrattransport i umættet og mættet kalk
Ekspertisechef Jacob Birk Jensen, NIRAS A/S

12.00 – 12.55 Frokost

Hvordan undersøger og beskriver vi kalkens geologi?
Ordstyrer: Projektleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden

12.55 – 13.20 Metro Cityringen - metoder til undersøgelser i kalk
Projektleder Jens Galsgaard, GEO

13.20 – 13.45 Kalkens geologi i Region Hovedstaden
Seniorforsker Peter Roll Jakobsen, GEUS

Forurening i kalk
Ordstyrer: Lektor Mette Broholm, DTU Miljø

13.45 – 14.10

Innovative undersøgelser i kalk ved brug af FACT-FLUTe
Professor Philip Binning, DTU Miljø

14.10 – 14.40

Pause og posterpræsentation

Poster 1: NEMLA, New Emplacement Methods
Civiling., ph.d. Camilla Maymann Christiansen, Region Hovedstaden

Poster 2: EK BIO i kalk
Civilingeniør Lærke Nedergaard, Region Hovedstaden, og civilingeniør Bente Hansen, COWI A/S

14.40 – 15.05

Ølsemagle - undersøgelse og afværgepumpning
Geolog Peter Tyge, NIRAS A/S

15.05 – 15.30

Undersøgelsesmetoder i uhærdet kalk – udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster.
Ekspertisechef Charlotte E. Riis, NIRAS A/S

15.30 – 15.55

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk
Udviklings- og projektleder Per Loll, DMR A/S

15.55 – 16.00

Afrunding
Professor Philip Binning, DTU MiljøDeltagergebyr

Kr. 2.995 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 21. november 2014 og er bindende fra samme dato.


Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam