ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Møde præsentationer | Møde Præsentationer 2015
Møde Præsentationer 2015

Kronologisk oversigt

Klik på mødetitel for at se skriftlige indlæg og præsentationer.

Møde Dato
Indeklimaafværge

Abstractsamling 57, Oplæg til diskussion - Mette Christophersen, Bjarke Hoffmark, Børge Hvidberg, Lotte Tombak og Susanne R. Pedersen, Pouel Pedersen, Poul Larsen, Trine Skov Jepsen,

26-11-2015


Vandindvindingens påvirkning af ferskvandsressourcen - Water Footprint, vandbalance og miljøindikatorer

Abstractsamling 55, Berit Godskesen, Erik Bundgaard, Hans Joergen Henriksen, Helle Nielsen, Martin Rygaard, Niels Cajus Pedersen, Ole Silkjaer, Peter Wiberg-Larsen, Rolf Johnsen

05-11-2015


Kortlægningsmetoder til ressourcevurdering af grundvandsressourcen

Mette Ryom Nielsen, Thomas Brøker

28-10-2015


Differenstryk over/under gulv samt i kloakker – optimering af afværgeanlæg så størst mulig differenstryk opnås etc.

ATV-møde Differenstryk Intro, Differenstrykmaalinger ATV Prøvetagningsworkshop, Generel introduktion - trykdifferensmålinger, Oplæg med ATV Frederiksberg Torv, PPT Differenstrykmålinger 2015-10-06

06-10-2015


Nye Stoffer

Abstractsamling 52, Noter fra gruppearbejde, Esther Boll, Kai Bester, Karen Søgaard Christiansen, Katrine Smith, Søren Munch Kristiansen, Steffen Foss Hansen

08-10-2015


Quantification of contaminant mass flux in groundwater – recent advances and techniques

Vinnie Rønde - gåhjem møde 16. september

16-09-2015


Drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere

Abstractsamling, Dorthe Berg, Helge Ejskjaer, Jorg Schuellehner, Læke Thorling, Niels Kristian Poulsen, Per Grønvald, Per Misser, Peter Thastum, Sune Mikkelsen, Wisti Wistisen

10-09-2015


Basistilstandsrapporten

Astrid Zeuthen Jeppesen - Uffe Sønderhousen, Haakun Djuurhus, Katrine Wisgaard, Susie Bjorch - Helene Frewert Pedersen, Case besvarelse - formiddag, Case besvarelse - eftermiddag

17-06-2015


Beskyttelse og forvaltning af grundvand i dag og i fremtiden

Abstractsamling 44, Allan Pratt, Carsten Christiansen, Christian Thirup, Dan Møller, Hanne Møller Jensen, Hans Peter Birk Hansen, Jan Kurstein, Niels-Christen Overby, Poul Henning Petersen, Tommy Koefoed, Troels Kærgaard Bjerre

28-05-2015


Kvaliteten af grund – og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Abstractsamling 43, Indledning Birgitte G. Hansen, Birgitte G. Hansen, Christian Stamer, Erik Arvin, Laure Lopato, Lizzi Andersen, Martin Rygaard, Mikael Skou Andersen, Søren  Munch Kristiansen

14-04-2015


Perfluorerede stoffer - hvad er det for stoffer, og er de et problem?

Katrine Smith, Xenia Trier

25-03-2015


Vintermøde 2015
Keynoteindlæg tirsdag
Mads Terkelsen

Keynoteindlæg onsdag
Jens Hesselbjerg
Søren Gabriel

Abstractsamling
Abstractsamling VIN2015

Temadag - Varmeoptag og varmelagring - 9. marts
Introduktion
Abstractsamling temadag 2015
Anker Lajer Højbjerg
Bettina Lund
Claus Ditlefsen
Henrik Bjørn
Inga Sørensen
Ingelise Møller Balling
Stine Juel Rosendal
Søren Erbs Poulsen - 1
Søren Erbs Poulsen - 2
Tillie Madsen


Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4
Modul 1 Grundvandskortlægning
Indledning
Anders Korsgaard
Birgitte Hansen
Flemming Joergensen
Grundvandskortlægning ved Tønder
Hanne Moeller Jensen
Jens Demant Bernth
Peter Sandersen
Stine Bisgaard
Stine Rasmussen
Susie Mielby
Tom Hagensen
Torben Sonnenborg
Vandplan 2.0
Dirk-Ingmar Muller-Wohlfeil
Hans Jørgen Henriksen - 1
Hans Jørgen Henriksen - 2
Lærke Thorling og Brian Sørensen
Lars Troldborg og Brian Sørensen
Lisbeth Flindt Jørgensen
Usikkerhedsvurdering
Julian Koch
Nanna Isbak Thomsen
dministrative aspekter
Jacob Brandt
Jens Rasmussen
Lotte Fjelsted
Modul 2 Undersøgelser
Anders G. Christensen
Lone Tolstrup Karlby
Pernille Kjærgaard og Anne Sivertsen
Dynamiske undersøgelser
Anja Melvej
Charlotte Riis
Dorte Harrekilde
Malene Front
Peter Lysholm Tuchsen
Steen Kofoed Munch
Modul 3 Pesticidpunktkilder
Bo Vaegter
Frede Busk Sørensen
Trine Skov Jepsen
Åbo og Fløjstrupvej
Tungmetaller
Loren Ramsay
Pernille Erland Jensen
Stefan Outzen
Modul 4 Forvaltning af grundvandsressourcen
Jacob Birk Jensen
Niels Richardt
Peter Scharling
Klimatilpasning
Birgit Skaanvad
Claus Frydenlund
Jan Jeppesen
Jørn Torp Pedersen
Johanne Urup
Ulla Lyngs Ladekarl
Hoefde 42
Gitte Lemming Søndergaard
Kirsten Rugge
Lars Bennedsen
Morten Bondgaard
Eksport pa? markedsvilkaar
John U. Bastrup
Niels Ploug

Modul 5 Indsatsplanlægning
Workshop 3
Christian Thirup
Eike Stubsgaard
Lisa Lorentzen
Lone Kildal Møller
Maria Ammentorp Sørensen
Sanne Hjorth Henriksen
Signe Krogh
Afværge
Anders Johansen
Chapman Ross
Jacob H. Christiansen
Overfladevand og jordforurening
Helle Overgaard
Jens Aabling
Jes J. Rasmussen
Philip J. Binning
Sandra Roost
Vinni Ronde
Modul 6 Vand- og naturprojekter
Anna Tauby
Mads Lottrup Jyde
Mette Ryom
Indeklima
Lars B. Overgaard og Steffen G. Lauridsen
Nancy Hamburger
Per LollKonceptuelle modeller for forurenet jord og grundvand - muligheder og udfordringer

Dorte Harrekilde, Jørgen Fjeldsø Christensen, Søren Rygaard Lenschow

25-02-2015


Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone

Abstractsamling 36, Christian Nyrop Albers, Jacqueline Falkenberg, Kirsten Ruegge, Mette Broholm, Nina Tuxen, Per Loll, Thomas H. Larsen

28-01-2015