ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Geofysik i klimatilpasning – de oversete data?
Geofysik i klimatilpasning – de oversete data?
Mødenr. 58 - Gå-hjem-møde


Tidspunkt Onsdag den 2. december 2015, kl. 16.00 – 18.00


Sted

VIA University College
Chr. M. Østergaardsvej 4, lokale D301
8700 Horsens

Faglig tilrettelæggelse

Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ seniorgeolog, adjunkt Jette Sørensen og ph.d. Theis Raaschou Andersen, VIA University College,
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Både kommuner og vandforsyninger i hele landet er lige nu i stor stil i gang med enten at planlægge eller udføre klimatilpasningsprojekter. Mange af disse klimatilpasningsprojekter involverer en interaktion med de overfladenære jordarter. En af de vigtigste faktorer, når effektiviteten samt kapaciteten af mange klimatilpasningsprojekter skal belyses, er kendskabet til de overfladenære jordarters hydrogeologi f.eks. i form af jordens infiltrationskapacitet.

Typisk er den tilgængelige datamængde for at belyse de overfladenære jordarters hydrogeologi mangelfuld i især de urbane områder, og beror derfor i langt de fleste tilfælde på boringer. For at imødegå den lave datamængde i de urbane områder er der gennem de sidste par år introduceret flere typer af geofysisk kortlægning i Danmark. De geofysiske metoder har flere fordele i de urbane områder – den er ikke-invasiv, man får typisk store datamængder i forhold til prisen, og man får en mere sammenhængende forståelse for den rumlige fordeling af resistiviteten og dermed geologien, end ved boringer alene.

Nedenstående oplæg har til formål at informere om nyeste trends indenfor geofysisk kortlægning i forbindelse med klimatilpasning.


Indlæg
DualEM - muligheder og begrænsninger ved kortlægning i det urbane miljø Traditionelt har de ikke-invasive geofysiske metoders anvendelsen indenfor det urbane miljø været begrænset. Gennem de seneste 2 år har DualEM metoden vist sig meget anvendelig ved detaljeret kortlægning af den terrænnære geologi, dels i forbindelse med by udvidelse, og dels indenfor det eksisterende byrum. Resultaterne kan indgå som supplerende datagrundlag ved klimatilpasningsprojekter.

v/ chefkonsulent Peter Thomsen, RambøllBeregning af LAR-nedsivningspotentiale ved anvendelse af fladedækkende geofysisk EM-kortlægning, hydrauliske test og integreret LAR-modellering
ALECTIA har udviklet et koncept for cost-effektiv kortlægning af LAR-nedsivningspoten-tialet i eksisterende og fremtidige byområder. Konceptet består af tre faser: Fase 1) Billig fladedækkende EM-kortlægning af den elektriske ledningsevne i de øverste 6 meter med henblik på at identificere lovende lokaliteter med betydelig nedsivningskapacitet, Fase 2) Udførelse af geotekniske boringer, pejlinger og hydrauliske test i lovende områder og Fase 3) Kombination af Fase 1 og 2 til dannelse af et kontinuert hydraulisk ledningsevne-felt og videre integreret LAR-hydrologisk modellering af LAR-nedsivning, grundvandsspejlet og vandkredsløbet.

Konceptet danner et robust grundlag for vurdering af et områdes bæredygtige nedsivningspotentiale, som kendetegner mængden af regnvand (afkoblet areal) som kan nedsives i et byområde uden at generere afledte problemer med et terrænnært grundvandsspejl, fugtige kældre og fundamenter m.m.

v/ markeds- og udviklingschef Jan Jeppsen, ALECTIA A/SForbedring af den hydrauliske ydeevne af LAR-anlæg i moræneler
Den hydrauliske kapacitet til infiltration af regnvand kan forbedres, hvis sted-specifik geologisk heterogenitet er indarbejdet i design og placering af forskellige infiltrationsteknologier. Undersøgelsen er baseret på detaljerede geologiske og geofysiske feltundersøgelser i to områder med klassisk dansk moræneler.

v/ ekspert i klimatilpasning Britta Bockhorn, GEO


Diskussion, let anretning og afslutning. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg samt fælles debat.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Jette Sørensen, VIA University College, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tilmelding senest 27. november
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig pr e-mail til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest fredag den 27. november den kl. 12.


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam