ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen
Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen
Mødenr. 66


Tidspunkt Tirsdag den 31. maj 2016, kl. 10.00 – 16.00


Sted Radisson H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Civilingeniør, ph.d. Kirsten Ru?gge, COWI A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Seniorforsker Birgitte G. Hansen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, Kru?ger A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, SEGES, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne

Pesticider er en af årsagerne til lukning af vandforsyningsboringer. Men er pesticider et reelt problem for vores drikkevandsforsyning i dag? Hvilke pesticider finder vi i grundvandet, og hvordan harmonerer det med den gældende lovgivning? Grundvandet overvåges i dag via GRUMO (det nationale grundvandsmoniteringsprogram), via vandværkerne (boringskontrol) og via VAP (varselssystemet for udvaskning af pesticider).
Er denne overvågning tilstrækkelig/for pessimistisk og hvad viser resultaterne? Resultaterne fra overvågningen anvendes bl.a. til fjernelse af ellers godkendte pesticider fra markedet, hvis de ved regelret brug viser sig at kunne udvaskes til grundvandet.
Hvordan administreres udpegningen af de nye sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder og hvordan fungerer godkendelsesordningen?
På mødet diskuteres, om godkendelsesordningen er god nok, og hvordan vi sikrer, at nye pesticider ikke ender i vores drikkevand. Endvidere vil der blive givet eksempler på, hvordan tidligere brug og håndtering af pesticider – herunder punktkilder - har forårsaget problemer for drikkevandet, og hvad der findes af muligheder for at afværge problemet.


Program

10.00 – 10.10

Velkomst og præsentation af dagens program
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Ru?gge, COWI A/S

Godkendelsesordningen

10.10 – 10.30

Hvordan fungerer godkendelsesordningen i DK og EU
v/ kontorchef Lea Frimann Hansen, Miljøstyrelsen

10.30 – 10.50

Regulative initiativer som følge af den internationale evaluering af den danske godkendelsesordning (nedbrydningsprodukter, resistens m.v.) samt regulering i den nordiske zone
v/ ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing, Miljøstyrelsen

10.50 – 11.05 Pause

VAP og nye stoffer


11.05 – 11.25

Hvordan harmonerer fund i grundvandet med den gældende lovgivning?
Eksempler på at VAP har medført fjernelse af godkendte pesticider og inddragelse af nye pesticider i boringskontrollen
v/ Preben Olsen, Aarhus Universitet

11.25 – 11.45

Forekomst af chloridazon og nedbrydningsprodukter ved pesticidpunktkilder
– nye udfordringer i det åbne land
v/ projektchef Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S

11.45 – 12.05 Diflufenican og godkendelsesordningen
v/ institutleder, professor Carsten Suhr Jacobsen, Aarhus Universitet

12.05 – 13.05 Frokost

Grundvandsovervågningen


13.05 – 13.25 Tegner grundvandsovervågningen et for pessimistisk billede af grundvandets tilstand?
v/ professor em. Jens Carl Streibig, Københavns Universitet

13.25 – 13.45 Grundvandsovervågningen: Hvilke pesticider finder vi i grundvandet i dag? (GRUMO, Boringskontrollen)
v/ seniorforsker Anders Risbjerg Johnsen, GEUS

13.45 – 14.05 Diskussion i grupper og opsamling

14.05 – 14.25 Pause

Grundvandsbeskyttelse og afværgemuligheder

14.25 – 14.45 Er det nødvendigt med et forbud mod anvendelse af pesticider for at sikre drikkevandskvaliteten i Beder og omegn?
v/ sekretariatschef Helge Kjær Sørensen, Landboforeningen Odder Skanderborg

14.45 – 15.05 Indsatsplanen i Beder
v/ planlægger Eike Stubsgaard,Aarhus Kommune

15.05 – 15.25 Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og beskyttelse af grundvand
v/ funktionsleder Martin Skriver, Naturstyrelse

15.25 – 15.45 Gennemgang af afværgemuligheder
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Ru?gge, COWI A/S

15.45 – 16.00 Opsamling og afslutning

Deltagergebyr

Kr. 2.995 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til mødet bedes foretaget senest 25. maj 2016 - bindende fra samme dato


Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam