ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Det store i det små – få styr på mikrobiologien
Det store i det små – få styr på mikrobiologien
Mødenr. 72


Tidspunkt Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 10.00 – 16.00


Sted Radisson Blu H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Lektor Martin Rygaard, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Aarhus Vand A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne

Metoder til analyse af mikrobiologi har de senere år været igennem en rivende udvikling. Hvad der tidligere tog dage at analysere, kan nu klares på minutter, og der er nu håb om, at online detektion af patogener bliver en del af en nær fremtid. Tilsvarende har DNA-analyser givet os ny forståelse for, hvilke bakterier der er til stede, hvor mange de er, hvem de er og nok så vigtigt, hvem, der laver hvad. Dette åbner op for bedre og mere effektiv remediering og ikke mindst dokumentation af oprensningen.
Men en ting er hvad vi allerede kan, noget mindst ligeså spændende er at se hvor de nye metoder bringer os hen. Og er der anvendelsesmuligheder vi ikke har udforsket endnu? Denne dag vil vi blive præsenteret for nye metoder i anvendelse og i en diskussion på tværs af grundvands- og drikkevandseksperter vil vi blive klogere på fremtidens udviklingsmuligheder. Kom og bliv inspireret
og del dine ideer.

 

Program

Velkomst og indledning
v/ udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S

Lidt at tænke på undervejs i løbet af dagen - oplæg
v/ Torben Lund Skovhus, forsker og projektleder, VIA University College, Horsens

qPCR som redskab til dokumentation for EK-transport af bakteriekultur i ler
v/ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS A/S
EK-BIO opresning. Brug af qPCR på kerneprøver (jordprøver) som profil ind i en morænelersmatrice, som en meget vigtig del af bevisbyrden for at EK-delen transporterer mikroorganismerne ind hvor vi
normalt har svært ved at få reaktionerne til at ske, dvs. ind i moræneleret med behørig afstand til vandførende sandlinser, som repræsenteres ved monitering af vandfasen. Brug af traditionelle redoxog
forurenings-parametre til at dokumentere, at organismerne og reduktasegenerne er aktive - således at vores almindelige parametre og de mikrobielle analyser komplementerer hinanden i den endelige
dokumentation for at processerne forløber.

Anvendelse af mikrobielle metoder ved vurdering af naturlig og stimuleret nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter i jord og grundvand.
v/lektor Mette M. Broholm, DU Miljø
Betydning af specifikke nedbrydere for nedbrydning af chlorerede ethener (og ethaner), herunder udvikling og ny viden for vurdering/dokumentation af naturlig og stimuleret nedbrydning. Anvendelse
og betydning af mikrobielle metoder for bestemmelse af specifikke nedbrydere, specifikke gener samt for bestemmelse af deres aktivitet i grundvand, grundvandsmagasiner og sediment/-moræneler. Anvendelse af bredere screening for microorganismer (pyrotaq seequensing) – nyt og måske lovende.
Eksemplificeret med resultater fra flere danske lokaliteter med naturlig eller stimuleret nedbrydning i forureningsfaner og/eller moræneler.

Pause

Virus og vand
v/ seniorforsker Anna Charlotte Schultz, DTU Fødevareinstituttet
Virus kan smitte mennesker via forurenet vand, der benyttes til direkte konsum og i fødevareindustrien.
Da de hyppigste vandbårne virus har lav infektionsdosis, stiller dette krav til effektive og kvalitetskontrollerede viruspåvisningsmetoder.

Metagenomanalyser af jordprøver til forståelse af nedbrydning
v/ professor Lars Hestbjerg Hansen, Aarhus Universitet

Frokost (12.10 – 13.10)

Nye metoder – DNA som du ikke har set det før
Ordstyrer: Projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Aarhus Vand A/S

Nano-teknologi, mikrofluidapparat og Blue-ray anvendt til detektion af E. coli
v/ bestyrelsesformand Leif Helth Jensen, BluSense Diagnostics
BluSense Diagnostics har i samarbejde med DTU udviklet en molekylær metode til detektion af flere forskellige biomarkører. Metoden udvikles til human diagnostik inklusiv detektion af patogene bakterier og vira. BluSense Diagnostics forsøger i samarbejde med AmphiBac at udvikle et automatisk online system til detektion af E.coli bakterier i drikkevand.

Applying complementary methods enables a deeper understanding of the structure and function of microbial communities.
v/ seniorforsker Marlene M. Jensen og Postdoc Jane Fowler, DTU Miljø
Jane og Marlene bruger et "multidisciplinary approach" med nyere teknikker for at bedre forstå det bakterielle samfund i narturlige og menneskeskabte systemer.

Kortlægning af den bakterielle artssammensætning og enkeltarters genom i komplekse systemer som spildevandsslam.
v/ ph.d.-studerende Søren Karst, Aalborg Universitet

Anvendes samme tilgang på jord og grundvand viser erfaringerne fra andre systemer, at der kan forventes meget overraskende og praktisk anvendelig viden. Lars har tilbudt at analysere en række
relevante eksempel-prøver fra Miljøsystemer for at give en smagsprøve på hvad metoderne kunne give af resultater i vores systemer.

Pause

Potentialet for anvendelse af mikrobielle metoder ift. at løfte bevisbyrden for naturlig nedbrydning af oliekulbrinter i den umættede zone. Dokumentation for naturlig nedbrydning - oplæg til workshop
v/ udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S

Workshop:
Hvad kan vi gå videre med? (vi vil gerne facilitere et rum for samarbejde mellem forskere og rådgivere)
- Oplæg til workshop og diskussion og opsamling på dagen
v/ Torben Lund Skovhus, forsker og projektleder, VIA University College, Horsens

Afslutning og tak for i dag

Deltagergebyr

Kr. 2.995 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til mødet bedes foretaget senest 7. oktober 2016 - bindende fra samme dato.

Ændringer kan forekomme.


Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam