ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Ny kvælstofregulering
Ny kvælstofregulering
Mødenr. 87


Tidspunkt Torsdag d. 15. juni 2017, kl. 10.00 – 16.00


Sted Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, SEGES, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof kan føre til lave afgrødeudbytter og nedsat fødevareproduktion, mens for meget kvælstof kan være skadeligt for miljøet og vores sundhed. På mødet vil der blive givet et overblik og status over kvælstofproblematikken både i forhold til fødevareproduktion og tab til miljøet. Emnet er særlig relevant da Danmark lige nu – i forlængelse af Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 - er i færd med at implementere en helt ny og målrettet måde at regulere kvælstofanvendelsen i landbruget på.

Der vil blive givet en status over lovgivningen og de tanker, der foreløbigt er gjort m.h.t. den nye regulering, det aktuelle kvælstofforbrug i landbruget og konsekvenserne for vandmiljøet. Der vil både være fokus på målinger og modelberegninger i forhold til påvirkningen af grundvandet. Vi vil høre om hvilke udfordringer og fordele, som landbruget ser med den nye kvælstofregulering, og hvordan der opnås lokalt engagement
og dialog mellem lodsejere, kommuner og vandforsyninger om grundvandsbeskyttelsen.

Der vil være rig mulighed for at diskutere og reflektere over emnerne i løbet af dagen.

 

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning
v/seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS

Kvælstof kredsløbet og ny målrettet N regulering

10.10 – 10.30 Kvælstof - både ressource og miljøproblem
v/ professor Tommy Dalgaard, AU

10.30 – 10.50 Fødevare- og landbrugspakken og N-indsatser rettet mod grundvand – den målrettede efterafgrødemodel
v/fuldmægtig Mette Lise Jensen, Miljøstyrelsen, og teamleder Per Faurholt
Ahle, Natur-Erhvervsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet


10.50 – 11.10 Diskussion og spørgsmål
Ordstyrer: Birgitte Hansen, GEUS

11.10 – 11.30 Pause

Kvælstofanvendelse og miljøeffekter


11.30 – 11.50 Kvælstofmanagement og miljøeffekter i vandmiljøet – seneste resultater fra Landovervågningen
v/ seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, AU

11.50 – 12.10 N reduktion og nitrat i grundvandet – hvad viser målinger?
v/ seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS

12.10 – 12.30 Kvælstofpåvirkning af grundvandet med ny N regulering – hvad viser nationale modelberegninger?
v/ rådgivende ingeniør Lars Troldborg, GEUS

12.30 – 13.00 Diskussion og spørgsmål

Ordstyrer: Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, SEGES

13.00 – 14.00 Frokost

N-regulering og forvaltning af grundvandsressourcen

14.00 – 14.20 Udfordringer med den nye N regulering set fra landmandens synsvinkel
v/ chefkonsulent Nikolaj Ludvigsen, Landbrug og Fødevarer

14.40 – 14.55 Pause

Behov og forventninger til den videre indsats – de næste 10 år


14.20 – 14.50 Hvordan opnås lokalt engagement i forbindelse med en målrettet indsats?
Tankerne bag oplandsprocesser og oplandsrådgivning
v/ projektchef Irene Wiborg, SEGES

14.50 – 15.10 Pause

15.10 – 15.30 Dialog og grundvandsbeskyttelse
v/ civilingeniør Pernille Stampe Jakobsen, Aalborg Kommune

15.30 – 15.50 Diskussion og spørgsmål
Ordstyrer: Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune

15.50 – 16.00 Afrunding
v/ Birgitte Hansen, GEUS

Deltagergebyr

Kr. 2.995 excl.moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til mødet bedes foretaget senest 9. juni 2017 - bindende fra samme dato.

 

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam