ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Jordvarme – vigtigt input til den grønne omstilling?
Jordvarme – vigtigt input til den grønne omstilling?
Mødenr. 89 Gå-hjem-møde VEST


Tidspunkt Tirsdag den 9. maj 2017, kl. 16.00 – 18.30


Sted VIA University College
Chr. M. Østergaårdsvej 4
Horsens

Faglig tilrettelæggelse

Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ lektor, ph.d. Theis Raaschou Andersen, VIA University College, hydrogeolog Johan Linderberg, VandCenter Syd, og miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Midtjylland

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
I Danmark har man som energipolitisk mål at være fossilfri i år 2050 med en fuld omstilling til varmeproduktion med fossilfrie energikilder allerede i 2035. For at imødegå disse mål er der brug for grønne omstillingsløsninger, der både giver muligheder for produktion og lagring af varme. Inden for varmeproduktionen i Danmark er en af disse løsninger jordvarme- og geotermianlæg, der leverer konstant varmeproduktion og giver muligheder for varmelagring.

Indenfor geotermien skelner man mellem lukkede og åbne jordvarmeanlæg. I lukkede anlæg er der ikke er kontakt mellem væsken i jordvarmeveksleren og det omkringliggende miljø, og varmetransporten
omkring jordvarmeveksleren foregår alene ved varmeledning. Brædstrup Fjernvarme har som de første i Danmark etableret et borehulslager baseret på lukkede jordvarmeboringer til sæsonlagring af overskudsvarme fra et stort solfangeranlæg. Lukkede jordvarmesystemer er typisk placeret i relativ ringe dybde (0-150 m).
I åbne systemer såsom ATES anlæg (Aquifer Thermal Energy Storage-anlæg) og dybe geotermiske anlæg pumpes vandet op fra vandførende lag i undergrunden og varmen udvindes med varmepumper på overfladen, hvorefter det afkølede vand injiceres tilbage i reservoiret/grundvandsmagasinet. Naturstyrelsen lægger i sit Drikkevandsinitiativ nr. 9 op til øget anvendelse af grundvandsressourcer som energikilde. Med initiativet følger en udfordring i forhold til beskyttelsen af de danske drikkevandsressourcer da en termisk forstyrrelse af undergrunden potentielt kan reducere drikkevandskvaliteten. Danmark har ligeledes tre fungerende geotermiske anlæg, der udvinder varme fra dybder mellem 1200 og 2500 m. Innovationsfonden har netop afsat 17 mio. kr. til et større forskningsprojekt, der har til formål at afdække og minimere risiciene ved stor-skalaudnyttelse
af dyb geotermi i Danmark.

Geotermi er et varmt emne i den igangværende afsøgning af muligheder for grøn omstilling i varmeproduktionen i Danmark. Grundet den stigende interesse for etablering af jordvarme- og geotermianlæg samt ATES-systemer i Danmark er der et øget behov for viden både hos rådgivere og kommuner samt mere forskning inden for området, således at jordvarmeløsninger, både fagligt og forvaltningsmæssigt, kan udbredes.

Nedenstående oplæg har til formål at informere om nyeste trends inden for jordvarme.


Program for arrangementet:

 • Velkomst
  v/ miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Midtjylland

 • Jordvarmeteknologier til forsyning af huse og kontorbygninger
 • v/ docent Søren Erbs Poulsen, VIA University College

  Der gives i præsentationen en kort gennemgang af eksisterende metoder til udnyttelse af jordvarme. Herefter præsenteres igangværende forskning på VIA UC inden for ny jordvarmeteknologi,
  hvor der blandt andet fortælles om et kombineret faskine- og jordvarmeanlæg samt forsyning af kontorbygninger med sommerlageret solvarme.

 • Fremtidens energiforsyning i nye boligområder vil også være varmepumpebaseret
  v/klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart Kommune og koordinator i klima og bæredygtighed, Torsten Zink Sørensen, Kolding Kommune

  I landsbyen Båringe har Middelfart Kommune boret 19 vertikale jordvarmeboringer til nye boliger som de første i Danmark.
  Hvorfor har de gjort det? Hvordan gjorde de? Hvad koster det? Hvad er overvejelserne?
  og hvad er perspektiverne fra den kommunale vinkel. Oplægget er dialogorienteret og ikke teknisk.”
  Se evt. http://www.tv2fyn.dk/artikel/100-meter-dybe-huller-til-jordvarme
  Oplægget flankeres med en anden løsning fra landsbyen Vester Nebel, hvor Kolding Kommune ønsker at kunne tilbyde en fjernvarmeløsning, selvom området ligger for langt væk fra det eksisterende fjernvarmenet, til at kunne tilsluttes. Derfor arbejdes der med en model, der baseres på fælles jordvarme og varmepumpe.

 • Screening af mulighederne for geologisk varmelagring
  v/ senior geolog Claus Ditlevsen, GEUS

  Varme- og energisektoren i Danmark er i disse år i gang med en gennemgribende omstilling til vedvarende energi. Det omfatter dels en kraftig udbygning med anlæg der udnytter sol og vind og i et vist omgang også geotermiske anlæg. Imidlertid kan solvarme primært udnyttes/produceres i sommer halvåret og vindmøllestrøm produceres endnu mere ujævnt, som vinden blæser. Derfor er en af de store udfordringer ved omstillingen til vedvarende energi at kunne lagre den overskydende produktion til der brug for den, typisk om vinteren. En nærliggende måde at lagre overskudsvarme på er at udnytte de eksisterende geologiske formationer som lager. Herved spares bl.a. betydelig plads på overfladen, hvilket især kan være en fordel i byområder.

  De senere års forskning har imidlertid vist at det ikke alle geologiske formationer der er lige velegnede til at gemme varme og det derfor er nødvendigt at tage højde for de lokale geologiske forhold når man planlægger og dimensionerer et underjordisk varmelager. Da fjernvarmeværker og andre energiproducerende virksomheder er spredt over hele landet er det vigtigt kan at have et overblik over de lokale geologiske muligheder og omtrentlige anlægsomkostninger ved at etablere et geologisk varmelager.
  Med støtte fra statens Energitekniske Udviklings- og Demonstrations-Program (EUDP) er der derfor igangsat en landsdækkende kortlægning / screening af mulighederne for geologisk varmelagring.
  Nogle foreløbige resultater af dette arbejde vil blive fremlagt og diskuteret.
 • Afrunding og diskussion af dagens oplæg (fremtidsudsigterne for jordvarme i Danmark)
  v/ miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen, Region Midtjylland
 • Let anretning og afslutning

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål efter hvert indlæg samt fælles debat.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Theis Raaschou Andersen, VIA UC, på e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tilmelding
###OBS###
Af hensyn til forplejning, så tilmeld dig venligst til Theis Raaschou Andersen, VIA UC, på e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest fredag den 5. maj 2017.

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam