ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Grundvandsbeskyttelsen – hvordan står det til?
Grundvandsbeskyttelsen – hvordan står det til?
Mødenr. 96


Tidspunkt Tirsdag d. 28. november 2017, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Hydrogeolog Allan Pratt, Helsingør Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, SEGES, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Seniorforsker Peter Sandersen, GEUS, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Seniorforsker Birgitte Hansen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Hvordan står det til med grundvandsbeskyttelsen i Danmark i 2017? Svaret på det vil måske afhænge af, om dit arbejdsfokus er lokalt, regionalt eller nationalt, om du beskæftiger dig mest med problematikker på landet eller i byer, eller om du fx arbejder inden for vandforsyning eller landbrug.

Ved mødet vil vi trække på den viden og erfaring, der er med kendte og nyere forureningstrusler, og som er fremme i diskussionen af, hvordan grundvandsressourcen sikres bedst muligt.
Det vil blive forsøgt indkredset, i hvilket omfang en trussel også er en reel trussel mod grundvandet. Vi vil få præsenteret status på effekten af hidtidige indsatser for hele landet og kravene
til overvågning af grundvandsressourcen.

Sidst men ikke mindst vil mødet fokusere på implementering af grundvandsbeskyttelsen og hvad data & teknik, ressourcer, dialog, forventningsafstemning mm hver for sig og integreret betyder for at foretage en indsatsplanlægning, der virker.

Kom og vær med til en dag med rig lejlighed til at kommentere og diskutere de mange spændende oplæg.

 

10.00 – 10.05 Velkomst

Forureningskilder - risikovurdering

10.05 – 10.25 Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne
v/ enhedschef John Flyvbjerg, Region Hovedstaden

10.25 – 10.45 Per- og polyflourerede stoffer – status på risikobilledet
v/ chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll

10.45 – 11.05 Nedsivning fra veje, P-pladser mm. i OSD og indvindingsoplande
v/ professor Jes Vollertsen, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU

11.05 – 11.20 Diskussion og spørgsmål
Ordstyrer: Peter Sandersen, GEUS

11.20 – 11.30 Pause

Virker grundvandsbeskyttelsen?


11.30 – 11.50

Overvågning og direktivkrav
v/ seniorrådgiver Lærke Thorling, GEUS

11.50 – 12.10 Status og udvikling for nitrat
v/ seniorforsker Birgitte Hansen GEUS

12.10 – 12.30 Status of udvikling for pesticider
v/seniorforsker Anders Johnsen, GEUS

12.30 – 12.50 Diskussion og spørgsmål
Ordstyrer: Carl Åge Pedersen, SEGES

12.50 – 13.45 Frokost

Planlægning og implementering af beskyttelsen


13.45 – 14.05 Det danske koncept for grundvandsbeskyttelse – opgavefordelingen mellem myndigheder
v/ kontorchef Per Schriver, Miljøstyrelsen

14.05 – 14.25 Krav til modellering i trinet fra statslig kortlægning til indsatsplanlægning?
v/ forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard, GEUS

14.25 – 14.35 Spørgsmål

14.35 – 14.45 Pause

14.45 – 15.00 Indsatsplanlægning i praksis – revision af indsatsplan i et område med intensiv vandvinding
v/ civilingeniør Tommy Koefoed, Greve Kommune

15.00 – 15.15 Indsatsplanlægning i praksis - proportionalitetsvurdering i Ry-området
v/ geolog Lone Kildal Møller, Skanderborg Kommune

15.15 – 15.30 Indsatsplaner i Kolding Kommune med fokus på kvælstof trinmodellen
v/ geolog Susanne Marcussen, Kolding Kommune

15.30 – 15.55 Diskussion og spørgsmål
Ordstyrer: Allan Pratt, Helsingør Kommune

15.55 – 16.00 Afslutning


Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ”early bird” tilmelding senest 27. oktober 2017

Kr. 2.995 excl.moms ved tilmelding efter 27. oktober 2017


Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding bedes foretaget senest 27. oktober 2017 for early bird registrering og ellers 24. november 2017. Tilmeldingen er bindende.

 

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam