ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Testgrunden Stengården – Hvordan kan vi bruge testgrundene?
Testgrunden Stengården – Hvordan kan vi bruge testgrundene?
Mødenr. 92 - Gå-hjem-møde


Tidspunkt Tirsdag den 26. september 2017, kl. 16.00 – 18.00


Sted Testgrunden Stengårdens Losseplads
Roskildevej 17b
4330 Hvalsø









Faglig tilrettelæggelse

Østgruppen under ATV Jord og Grundvand
v/civilingeniør chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
Et stigende behov for innovation og udvikling på jord og grundvandsområdet har resulteret i at Regionerne har etableret en række testgrunde med kendte forureningsproblemstillinger.
Formålet er at virksomheder, forskningsinstitutionerne sammen med offentlige administrationer kan udvikle forskellige metoder inden for undersøgelse og afværgeteknikker. Ved dette møde introduceres en af Region Sjælland testgrunde, Stengården. Det er intentionen at deltagerne introduceres til konceptet med testgrunde, den specifikke problemstilling fra denne testgrund, samt et indblik i hvorledes man kan byde ind med egne projekter.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tlf. 57875825.


Program for arrangementet:

 • Velkomst
  v/Nanette Schouw, Region Sjælland

 • Introduktion til regionernes testgrunde – hvad er det og hvad kan de bruges til?
 • v/Hasse Milter, specialkonsulent, Region Sjælland

  Region Sjælland har prioriteret indsatsen overfor pesticider i grundvandet.
  Dette resulterer i en intensivering af kildeopsporing og et forventet øget antal kilder, der i fremtiden skal afværges. Teknologierne til kost-effektive metoder er begrænsede, og der er behov for innovation på området. Derfor er en pesticidsag valgt som regionens testgrund.

  Testgrunden er Stengårdens Losseplads fra 1970-80’erne, som blev etableret i en tidligere råstofgrav. Lossepladsen afgiver en perkolatfane indeholdende b.la. phenoxysyrer som afskæres ved hjælp af Pump & Treat (p&t).
  Her kan virksomheder, forskningsinstitutioner og andre udvikle, afprøve og verificere nye teknologier i kontrollerede rammer hvor delstrømme kan udtages og tilbageledes. De enkelte projekter kan bl.a. være opstillede i 20 fods ”plug and play” containere, hvor et system kan være koblet på i løbet af én time eller man kan opstille mindre systemer i den tilknyttede hal. Fælles for alle systemer er at returvandet for de enkelte forsøg behandles ved en avanceret oxidations proces og dermed ikke medfører gener eller yderligere forurening af grundvand eller omgivelser.
  Der er i dag fuldt booket med projekter, hvor de enkelte vil blive gennemgået og fremvist.

  Projekterne er:
  •  BioRens – Pesticidoprensning ved brug af biocelle
  •  BioBassin – Afprøvning passiv nedbrydning pesticider i bassiner
  •  Membranfiltrering – Opkoncentrering af pesticider med henblik på AOP
  •  Gasgenerator - Elproduktion på lossepladsgas

 • Eksempel på testaktivitet – Biobassin
  v/ Nils Berthelsen, Region Sjælland

  Formålet med biobassinprojektet er at udvikle en innovativ metode til nedbrydning af Phenoxysyrer med bakteriekulturer, der normalt vil kunne findes i naturen / spildevand. Dette sker i samarbejde med Aarhus Universitet. Slutmålet er at kunne bygge et fuldskala anlæg, hvor erfaringer fra dette projekt vil indgå i opbygningen. Projektperioden er estimeret til ca. 3 år. Metoden indbefatter regulering af blandt andet opholdstid, overfladeareal og iltforbrug og således optimere nedbrydningen i forhold til traditionel sandfiltrering.
  Der er opbygget et pilotskala-system bestående af tre tanke med forskellige typer fyldmateriale - 1) sand 2) sand + tørv 3) specialfremstillet rockwool.

 • Eksempel på testaktivitet – Bioreaktor
  v/Jørgen Mølgaard Christensen, direktør Biorem

  Biorem har i samarbejde med Teknologisk Institut, GEUS og DGE igangsat afprøvning af en in situ oprensningsteknik til fjernelse af phenoxysyrebaserede pesticider fra grundvandet. Metoden baseres på etablering af en såkaldt biocelle, og har tidligere vist sig anvendelig til fjernelse af forureninger med kulbrinter og med klorerede opløsningsmidler. En biocelle er et lukket system, der opstilles til biologisk rensning af forurenet jord og grundvand.
  Det forurenede grundvand ledes til en bioreaktor, hvor de forurenende stoffer nedbrydes mikrobiologisk. Efter bioreaktoren tilsættes en række hjælpestoffer, der stimulerer biologisk fjernelse af forureningerne. Det rensede grundvand inklusiv hjælpestofferne ledes nu ned i det forurenede område, hvor det medfører en stimulering af den biologiske nedbrydning af forureningerne direkte i jorden. Projektet er støttet med midler fra Innovationsnetværk for Miljøteknologi.

 • Afrunding og opsamling og diskussion
  v/Nanette Schouw, Region Sjælland

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tlf. 57875825.


Tilmelding

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig, men vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jordgrundvand.dk for evt. ændringer inden mødet afholdes.

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam