ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Grundvandskortlægningen – Hvordan bruges den, og hvad er fremtiden for den
Grundvandskortlægningen – Hvordan bruges den, og hvad er fremtiden for den
Mødenr. 22 - Gå-hjem møde - Vest


Tidspunkt Onsdag den 21. februar, kl. 16.00 – 18.30


Sted Rambøll
Lysholt Allé 6
7100 Vejle
Solcellen


Faglig tilrettelæggelse

Vest-gruppen under ATV Jord og Grundvand
v/ lektor, ph.d. Theis Raaschou Andersen, VIA University College


Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Emne
I Danmark blev den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning færdiggjort i 2015, hvor ca. 40% af landet er blevet kortlagt i detalje mht. geologi, hydrologi og kemi. Grundvandskortlægningens formål var bl.a. en fastlæggelse af grundvandsmagasinernes placering, deres udbredelse og volumen, grundvandskvaliteten samt udarbejdelsen af en sårbarhedsudpegning. Resultaterne fra grundvandskortlægning er herefter anvendt som grundlag for kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, således at det danske drikkevand i fremtiden fortsat kan baseres på grundvand.

Fra 2015 og frem er grundvandskortlægningen videreført af Miljøstyrelsen, hvor formålet har været en vedligeholdelse af grundvandskortlægningen. Nye tilladelser til vandindvinding til drikkevandsformål uden for områder med særlig drikkevandsinteresse skal kortlægges, og der skal afgrænses og udpeges indvindingsoplande, nitratfølsomme områder og indsatsområder med hensyn til nitrat.
Den store geologiske, hydrologiske og grundvandskemiske viden, som grundvandskortlægningen har medført er ud over udarbejdelsen af indsatsplanerne også blevet brugt og videreudviklet af mange vandforsyninger, kommuner og rådgivere til at løse andre problemstillinger i deres dagligdag.
Grundvandskortlægningen og den afførte viden har derved fået deres egne forgreninger og liv, efter at de er afleveret fra Miljøministeriet.
Nedenstående oplæg har til formål at informere om nyeste viden inden for forskellige interessenters brug af grundvandskortlægningens resultater samt målene og perspektiverne for den igangværende grundvandskortlægning.

Program for arrangementet:

 • Velkomst
  v/ lektor Theis Raaschou Andersen, VIA University College

 • Vedligeholdelse af grundvandskortlægningen
  v/ chefkonsulent / funktionsleder, Tom Hagensen, Miljøstyrelsen
  ”Indtil udgangen af 2020 videreføres grundvandskortlægningen af Miljøstyrelsen, med hovedvægt på kortlægning af nye indvindingsoplande. Selv om kortlægningen efterhånden har rundet 20 år, opstår der stadig nye faglige udfordringer og erkendelser”

 • Hvordan en kommune har anvendt grundvandskortlægningens resultater
  v/geolog, Hans Peter Birk Hansen, Odense Kommune

  ”Odense Kommune har modtaget fire kortlægninger fra staten. Kortlægningerne er anvendt som det nødvendige grundlag for de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. I oplægget vil jeg redegøre for, hvordan vi har inddraget kortlægningen i arbejdet med indsatsplanen, og hvilke tanker jeg har gjort mig om kortlægningens kvalitet ”

 • Statens grundvandskortlægning – et redskab til værktøjskassen
  v/ seniorprojektleder Henrik Olesen, Orbicon

  De mange data og modeller fra grundvandskortlægningen kan ses som en geologisk og hydrologisk ”informationsdatabase”, der kan bruges i andre sammenhænge og til andre formål, herunder lokalisering af nye kildepladser, nedsivningspotentiale osv. Kortlægningsresultaterne skal dog altid forstås og tolkes ud fra det givne datagrundlag og ofte suppleres med yderligere data. Med udgangspunkt i et projekt for VandCenter Syd, med lokalisering af ny kildepladser på Nordfyn, præsenteres muligheder og ikke mindst usikkerheder ved at bruge resultaterne fra grundvandskortlægningen.

 • Vandselskaberne og vandværkerne er blandt grundvandskortlægningens slutbrugere
  v/ chefkonsulent / Geolog Ole Silkjær, TREFOR
  I TREFOR vand A/S bruger vi grundvandskortlægningens resultater til at planlægge og sikre vores investeringer i indvindingsanlægget og beskytte grundvandet mod fremtidige forureninger.
  Oplægget vil belyse, hvordan grundvandskortlægningens resultater anvendes og raffineres i Danmarks største private vandselskab.
 • Afrunding og diskussion af dagens oplæg

 • Let anretning og afslutning.


Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Theis Raaschou Andersen, VIA UC, på e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Tilmelding ###OBS###
Af hensyn til forplejning bedes du venligst tilmelde dig venligst til Theis Raaschou Andersen, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it senest mandag den 19. februar 2018.

Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam