ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Regnbetingede udledninger fra separat- og fælles afløbssystemer – effekter og udfordringer til vandmiljøet
Regnbetingede udledninger fra separat- og fælles afløbssystemer – effekter og udfordringer til vandmiljøet
Mødenr. 25


Tidspunkt Tirsdag den 29. maj 2018, kl. 10.00 – 16.00


Sted ODEON, Odeons Kvarter 1 (ved H.C. Andersen Hotel)
Odense


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse

Projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Aarhus Vand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lektor Jens Muff, Aalborg Universitet, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Lektor Luca Vezzaro, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Teamleder, civilingeniør, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent Christian Ammitsøe, HOFOR, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne
Stort set over hele landet arbejdes der med håndtering af regnvand ved brug  af m  angeforskellige metoder til at løse oversvømmelse problemer, lige fra LAR-løsninger,separatkloakering og udnyttelse af vejanlæg, parker, pladser og sportsanlæg, somanvendes til afledning og forsinkelse af regnvandet under kraftige regnskyl.
På grund af det store fokus på ekstreme hændelser og oversvømmelse, bliver nogle mer e ”almindelige” processer, som dog påvirker miljøtilstanden af vores vandløb,overset. Der vil i en lang årrække fortsat være store fælleskloakerede områder, hvor spildevand og regnvand løber i samme ledningsnet. I tilfælde af mellem/store regn hændelser bliver afløbssystemet overbelastet. For at beskytte byens huse og infrastruktur mod oversvømmelse, er adskillige nødudløb bygget ind i ledningsnettet. Disse udløb, kaldt fælles overløbsbygværker, sikrer at det overskydende vand bliver udledt til nærliggende vandløb og øvrigt overfladevand. I områder med separat kloakering bliver det opsamlede regnvand også udledt i vandmiljøet: og selvom stofkoncentrationerne er lavere end i overløb fra fælles systemer, repræsenterer volumener og den samlede mængde af stoffer (især miljøfremmede stoffer) en stressfaktor til vandløbene.

Vandløbs tilstand er påvirket af regnbetingede udledninger igennem en række processer: overløb fra fælleskloakker skaber en sundhedsrisiko til mennesker i svømmeområder, og de kan fremkalde akut toksicitet til fisk, smådyr og planter (f.eks. iltsvind); miljøfremmede stoffer fra regnvand skaber både akut og kronisk toksicitet til vandmiljøet.

Mødet vil belyse udfordringerne omkring overløb fra fælleskloakker og udledninger af regnvand ud fra en række forskellige vinkler, og prøve at besvare eller give en status på hvor vi er.

Vi håber I synes emnet er lige så interessant som vi gør, og glæder os til at se jer.

 

10.00 – 10.10 Velkomst, indledning
v/ projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Aarhus Vandn

Tema 1
Hvad taler vi om af omfang – konkretisering – fokus på spildevandsoverløb
Ordstyrer: Chefkonsulent Christian Ammitsøe, HOFOR

10.10 – 10.35 Multistressors and surface waters, what are the problems (and how can we quantify them)? (indlægget holdes på engelsk)
v/ adjunkt Ursula McKnight, DTU Miljø

10.35 – 11.00 Regnbetingede overløb - forurenerens ansvar
v/ partner, advokat (L) Jacob Brandt, Bech-Bruun

11.00 – 11.10 Pause

11.10 – 11.35 Punktkilder - Indsatser mod regnbetingede overløb fra fælleskloak
v/ specialkonsulent Jóannes J. Gaard, Miljø- og Fødevareministeriet

11.35 – 12.00 Målinger på overløb – hvor svært kan det være?
v/ lektor Luca Vezzaro, DTU Miljø


12.00 - 12.10

Diskussion og opsamling
v/chefkonsulent Christian Ammitsøe, HOFOR

12.10 – 13.10 Tema 2
Hvad taler vi om af omfang – konkretisering – fokus på regnvandsoverløb

Ordstyrer: Lektor Jens Muff, AAU, Kemi og Biovidenskab

13.10 – 13.35 Problemstoffer i regnafstrømning
v/ lektor Helle Marcussen, KU

13.35 – 14.00 Best Practise til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer
v/ chefingeniør Lars Yde, DHI

14.00 – 14.15 Diskussion

14.15 – 14.35 Pause

Tema 3
Cases/Udfordringer hos forsyningsselskaber og kommuner
Ordstyrer: Projektleder, hydrogeolog Carsten Vejergang, Aarhus Vand

14.35 – 15.00 Brug af sensorer i vandløb - ammonium og ilt
v/ specialist Annette Brink-Kjær og teamleder Lise Havsteen, VandCenterSyd

15.00 – 15.25 Måling og konsekvens af øget afstrømning fra grønne arealer for forsyningsselskabet
v/ fagleder (spildevand) Lene Bassø Duus, Aarhus Vand

15.25 – 15.50 Øget afstrømning og afledte konsekvenser for recipient og naturforhold
v/ geolog Nikolaj Kruse Christensen, Aarhus Kommune

15.50 – 16.00 Afrunding
v/ chefkonsulent Christian Ammitsøe, HOFORDeltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest  4. maj 2018

Kr. 2.995 excl.moms ved tilmelding efter 4. maj 2018


Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atvjord- grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget 4. maj 2018 for ”early bird” og ellers senest 22. maj 2018 og er bindende fra samme dato.    Ændringer kan forekomme


 

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam