ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Helhedsorienteret vandforvaltning
Helhedsorienteret vandforvaltning
Mødenr. 35


Tidspunkt Onsdag den 28. november 2018, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse
Funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland
Civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S
Sektionsleder Liselotte Clausen, HOFOR

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne

I Danmark har vi gennem mange år og med forskellige typer af planer og metoder gennemført beskyttelse af grundvand og overfladevand. Men måske er det nødvendigt at skifte kurs. Noget er lykkedes: Vi kan vi bade i havnene, der er fjernet spærringer i vandløb, og der er rejst nye skove. Men andet er ikke lykkedes lige så godt: der er pesticider i vandløb og grundvand, der er fortsat iltsvind i fjordene og klimaforandringer på vej, som måske helt vil ændre grundlaget for vores planer.

Så hvad er det vi mangler? Hvordan skaber vi en målrettet, sammenhængende forvaltningen af hele vandkredsløbet, der også vil fungere i fremtiden? Og hvad er status for vandområdeplanerne?

Det er de store spørgsmål, vi vil rejse ved mødet. Der vil være fokus på grundvand og vandløb, hvordan gør vi, og hvilke resultater har vi nået?

Med udgangspunkt i oplæg fra vandforsyninger, forskere, myndigheder og rådgivere slutter vi af med en åben debat, hvor I får god lejlighed til at stille spørgsmål og måske pege på løsninger.

 

10.00 – 10.10 Velkomst, indledning
v/ funktionschef Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Tema 1 – Hvordan forvaltes grundvandet i dag? Helhed i planer og mål

Ordstyrer: Sektionsleder Liselotte Clausen, HOFOR


10.10 – 10.40

Kommunal planlægning og indsats for grundvandet. Indsatsplaner, vandforsyningsplaner
v/ civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Vand og Natur, Aarhus Kommune

10.40 – 11.10 Hvordan bidrager regionerne til helhedsorienteret forvaltning?
Partnerskaber for grundvandsbeskyttelse, eksempler fra regionerne, analyseprogrammer for pesticider
v/ chefkonsulent Nanette Schouw, Region Sjælland

11.10 - 11.20

Pause

11.20 – 11.50

Hvordan fungerer forvaltningen af grundvandet, set fra en vandforsynings synspunkt?
v/ afdelingschef Anne Scherfig Kruse, HOFOR

11.50 – 12.50

Frokost

Tema 2 – Sammenhæng i forvaltningen af overfladevand og grundvand

Ordstyrer: Funktionsleder Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

12.50 - 13.20 Vandområdeplaner – principper og status for målopfyldelse
v/ kontorchef Peter Kaarup, Miljøstyrelsen

13.20 – 13.50

Nye metoder til næste generation vandplaner – vurdering af påvirkningen af overfladevand fra grundvand
v/ seniorforsker Bertel Nilsson, GEUS

13.50 – 14.20 Fra strækning til opland og på tværs af kommunegrænser - helhedsforvaltning af vandløb
v/ seniorspecialist Morten Lauge Fejerskov, NIRAS A/S

14.20 – 14.35

Pause

Tema 3 – Forvaltning af hele vandkredsløbet, nu og i fremtiden

Ordstyrer: Civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S

14.35 – 15.05 Dilemmaer i vandhåndtering i byen og på landet nu og i fremtiden
v/ projektleder, hydrolog Gunnar P. Jensen og seniorprojektleder Jørgen Krogsgaard Jensen, Orbicon A/S

15.05 - 15.35

Bæredygtig, helhedsorienteret vandforvaltning i fremtiden, klimapåvirkninger
v/ afdelingsleder Marianne B. Marcher Juhl, Rambøll

15.35 – 15.55

Samlet diskussion, panel

15.55 - 16.00
Opsamling og afrunding
Deltagergebyr

Kr 2.495, excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 9. november 2018 - herefter kr. 2.995, excl. moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord- grundvand.dk under det aktuelle møde.
Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest den 9. november 2018 for ”early bird”-pris og ellers senest 23. november 2018. Tilmelding er er bindende.


 

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam