ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Hvordan kan vi lære af historien? - et friskt blik på håndteringen af ”nye” forureninger i grundvandet
Hvordan kan vi lære af historien? - et friskt blik på håndteringen af ”nye” forureninger i grundvandet
Mødenr. 48


Tidspunkt Onsdag den 18. september 2019, kl. 10.00 – 16.00


Sted Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
Aarhus


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse
Lektor, ph.d. Martin Rygaard, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Projektkoordinator, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S
Teamleder Hanne Møller Jensen, HOFOR, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne

Vandforsyningerne oplever igen og igen nye forureningssager i deres indvindinger. Og alligevel kan det opleves, som at forureningen ikke er ny men blot en gentagelse af historien.
BAM, MTBE, klorerede stoffer og nu PFAS, DMS og mange flere stoffer er fundet og findes udbredt i den danske drikkevandsressource. Hver gang melder de samme spørgsmål sig: Hvad er det? Er det farligt? Hvorfor finder vi nu det? Hvad skal vi gøre? og Hvorfor nu igen?

På møde 48 skal vi høre nogle af landets fremmeste eksperter og centrale aktører dele deres erfaringer og viden om håndteringen af sådanne ”nye” fund. Vi skal også høre, hvilke stoffer vi bekymrer os om og bør bekymre os om, og hvordan myndighederne regulerer området. Vi beder eksperter forholde sig til spørgsmål som: Hvad gør kemikalieproducenterne egentlig i forbindelse med at få godkendt deres kemi til salg? Kan de nyeste metoder til non-target analyser bruges til at finde og forstå fremtidens forureninger?
Og hvordan håndterer vi de mange usikkerheder og behovet for forsigtighed i reguleringen af nye forureninger af drikkevandsressourcen?

Vi vil benytte dagens indlæg som inspiration for formulering af centrale spørgsmål og forslag til handling, som vil blive samlet sammen og videreformidlet af ATV Jord og Grundvand. Således kan alle deltagere og oplægsholdere bidrage til, at branchen lærer af historien.

10.00 – 10.05

Velkomst og introduktion til dagens program

10.05 – 10.20

Så er vi her igen…igen
Og spørgsmålet er: Hvorfor er vi nu her igen? Indlægget vil give et historisk
overblik over de forureninger vi ser i grundvandsressourcen
v/ chefkonsulent, ph.d. Liselotte Clausen, HOFOR

10.20 – 10.50 Det generelle kemikalietryk med fokus på jord og grundvand
Hvad er det generelle “kemikalie-tryk” i vores samfund? Hvad har relevans for
grundvandsressourcen? Er der kemikalier vi overser? Bekymrer vi os om de rigtige
forureninger? Hvordan beslutter ”vi” hvilke kemikalier vi bør bekymre os om?
v/  projektleder, ph.d. Xenia Trier

10.50 - 11.20

Regulering af pesticider og biocider i Danmark og EU.
Hvordan fungerer reguleringen generelt?
Hvad kan myndighederne i Danmark gøre, og hvad kan EU gøre?
v/ kontorchef Maria Sommer Holtze, Miljøstyrelsen

11.20 – 11.30

Pause
11.30 – 11.55

Eksemplet PFAS
PFAS-stofgruppen er et godt eksempel på en stofgruppe, hvor der var meget at lære af historien, men også hvor der er nye udfordringer. Oplægget giver en status på regionernes arbejde med PFAS og de fremtidige udfordringer beskrives og drøftes
v/ konsulent, ph.d. Nanna Isbak Thomsen, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

11.55 - 12.10 Gruppearbejde ved bordene
5 minutter individuel refleksion på Post-It: ”Baseret på formiddagens indlæg og din egen baggrund: Notér 2-3 udfordringer/fejl/videnshuller som nogen må gøre
noget ved”.
10 minutter diskussion ved bordene: ”Prioritér 2-3 fælles udfordringer/fejl/-videnshuller som nogen må gøre noget ved”. Skriv/tegn dem på udleverede plancher.
Målet er korte og klare spørgsmål, der er håndterbare i debat og videreformidling og som kan bruges ved dagens afrunding.


12.10 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.25 Producentens godkendelse af kemikalier
Kemikalieproducenter, der anvender biocider skal have godkendt anvendelsen.
Indlægget vil svare på: Hvad kræver reguleringen? Hvad gør producenterne?
Hvilke tests og undersøgelser foretages der?

v/ biolog Morten Klamer, Teknologisk Institut

13.25 – 13.50

Plantebeskyttelsesmidler skal benyttes med omtanke og bliver mere bæredygtige
Kemi , miljø og bæredygtighed – set fra industrien
v/Head of Business Sustainability, ph.d. Carina Christine Skovmøller og Inge Vibeke Aaen, Regulatory Manager,  Syngenta Nordic A/S


13.50 – 14.20 Forsigtighed, usikkerhed og regulering af kemikalier.
Hvordan håndteres balancen mellem forsigtighedsprincip, usikkerhed om kendte og ukendte forureninger og usikkerheden om toksicitet? Hvad findes der af (nye) principper for regulering af risici/kemikalier?
v/ lektor, ph.d., dr. Steffen Foss Hansen, DTU Miljø

14.20 - 14.35

Pause

14.35 – 15.00

Fremtidens overvågning af grundvandet
Hvordan ser fremtidens overvågning ud? Hvilke overvejelser gør Miljøstyrelsen
sig om fremtidens overvågning. Hvilke nye metoder er å vej? Hvad skal der til
for at de implementeres?
v/ kontorchef Birthe Jordt, Miljøstyrelsen

15.00 - 15.30
Bredspektrede analysemetoder til overvågning af drikkevandsressourcen?
Hvad er en non-targetanalyse og hvad kan analysen vise i dag. Hvad er forventningerne til fremtiden? Hvad gør man når man får en “top” som ikke er identificeret?
Hvad skal en vandforsyning gøre? Hvad er fremtiden for nontargetanalyser?
Og hvad med reproducerbarhed?
v/ adjunkt Nikoline Juhl Nielsen, Københavns Universitet

15.30 – 15.40 Gruppearbejde ved bordene ”Nogen må gøre noget”
A) 2 minutter: ”Hvem skal handle (anderledes)? B) Hvad skal de gøre?”. 8 minutter:
Aftal en modtager og skriv et fælles postkort til vedkommende. ATV JogG sørger
for, at det kommer rette sted hen.


15.40 – 16.00
Opsummering med oplægsholderne
Hvordan forholder oplægsholderne sig til de udfordringer, der blev skitseret inden
frokost? Hvilke tiltag vil de prioritere? Hvem skal gøre hvad?
Ordstyrer: Martin Rygaard

16.00

Tak for i dag


Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 17. august - herefter kr. 2.995, excl. moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde. Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 17. august 2019 for ”early bird”-pris og ellers senest 12. september 2019. Tilmelding er bindende


 

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam