ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødeprogram | Risikovurdering i forhold til jordforureninger
ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Risikovurdering i forhold til jordforureninger Print E-mail
Mødenr. 53


Tidspunkt Tirsdag den 5. november 2019, kl. 10.00 – 16.00


Sted DGI Byen/CPH Conference
Tietgensgade 65
København


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse
Chefkonsulent, ph.d. Jacqueline Falkenberg, NIRAS A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Adjunkt Martin Rygaard, DTU Miljø, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne

Mødet henvender sig til alle, der beskæftiger sig med grænseværdier og risikovurderinger. Inden for jordforurening har risikovurderingen altid været det bærende holdepunkt ved vurdering af behovet for indsatsen over for forureningen. Men hvordan vurderes risikoen, og hvad er forholdet mellem en risikovurdering og grænseværdierne?

Under mødet vil en række eksperter fortælle om risikovurderingsbegrebet inden for deres arbejdsområde og deres holdning til risikovurderinger. Herudover inddrages mødedeltagernes erfaringer og usikkerheder vedrørende udførelse af risikovurderinger i form af gruppeog plenumdiskussioner.

 

10.00 – 10.20

Velkomst og introduktion

Hvor er vi henne i dag ift. Risikovurderingsbegrebet?
v/ planlægningsgruppen


10.20 – 10.45

Grænseværdier og miljøbeskyttelse
v/ Professor Anders Baun, DTU Miljø

10.45 – 11.05Forurenet jord er ofte ødelagte økosystemer og bør betragtes som andet og mere end punktkilder. Hvordan designer vi et beslutningsværktøj
til miljøvurdering af forurenede grunde?
v/ seniorforsker John Jensen, Inst. for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

11.05 - 11.20

Pause

11.20 – 11.45

Uptake of chemicals into plants – reason for concern? (foredraget afholdes på engelsk
v/ professor Stefan Trapp, DTU Miljø

11.45 – 12.10

Kviksølv og vandrammedirektivets EQS: Hvordan anvendes EQS ved målinger i forskellige arter og organer af fisk?
v/ Martin M. Larsen, ph.d., DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

12.10 - 12.30 Perfluorerede stoffer – uegnede for børn
v/ Amalie Timmermann, cand.scient. san.publ., ph.d.Miljømedicin
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, IST – Inst. for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet


12.30 – 13.30

Frokost

13.30 - 13.50

Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier – der var engang, men siden er der ikke sket alverden på trods af nye metoder og flere data
v/ seniorforsker John Jensen, Inst. for Bioscience, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

13.50 – 14.15

Gruppediskussioner om udfordringer

14.15 – 14.35 Styrelsen for Patientsikkerhedens rolle i miljøsager
v/ overlæge Anne Hempel-Jørgensen, sektionsleder, ph.d., Tilsyn og Rådgivning Nord, Styrelsen for Patientsikkerhed

14.35 - 14.50

Pause

14.50 – 15.10

Risikovurdering – en case: Grindstedværket
v/ områdechef, civilingeniør Ida Holm Olesen, Region Syddanmark

15.10 - 15.30
Risikokommunikation – en case: Grindstedværket
v/ medierådgiver Thomas Laursen, Region Syddanmark

15.30 – 15.50 Plenumdiskussion om udfordringer

15.50 - 16.00
Opsamling og afrunding

 Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 15. oktober - herefter kr. 2.995, excl. moms.

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde. Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

Tilmelding til dette møde bedes foretaget senest 15.oktober 2019 for ”early bird”-pris og ellers senest 29. oktober 2019. Tilmelding er bindende.


 

Videre til tilmelding