ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv | Afværge af grundvandsfaner
Afværge af grundvandsfaner
Mødenr. 54


Tidspunkt Torsdag den 28. november 2019, kl. 10.00 – 16.00


Sted Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding


Faglig tilrettelæggelse
Civilingeniør, ph.d. Kirsten Ruegge, COWI A/S, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Chefkonsulent Dorte Harrekilde, Rambøll, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Arrangør
Lisbeth Verner, ATV Jord og Grundvand, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Emne

I forbindelse med oprensning af forurenede grunde har der i mange år primært været fokuseret på oprensning af kildeområder. Der er dog mange forureningssager, hvor kilden til forurening er afværget eller ikke kan lokaliseres, men hvor en forureningsfane i grundvandet udgør en risiko overfor grundvandsressourcen og/eller indeklimaet. I nogle indvindingsoplande findes desuden flere forureningskilder, som måske mest effektivt oprenses samlet om muligt. Oprensning af grundvandsfaner har typisk været foretaget ved oppumpning og behandling af det forurenede vand. Dette er en langsommelig og moniteringstung afværgemetode.
Vi har dog metoder, som kan anvendes i kombination med P&T eller som alternativ hertil. Desuden er nyere afværgeteknikker ved at blive afprøvet.

 

På mødet vil vi diskutere, hvorfor der også bør være fokus på oprensning af forureningsfaner i grundvand og hvad fordelene og ulemperne kan være. Vi vil desuden diskutere anvendelsen og fastsættelsen af fluxbaserede oprensningskriterier, og præsentere værktøjer, der bruges til at dokumentere oprensningen og afværgeprocesserne. På sidste halvdel af mødet præsenterer vi P&T samt nogle af de nyere teknologier, der er afprøvet eller er under afprøvning overfor faner forurenet med chlorerede opløsningsmidler. I denne del fokuserer vi på den læring og de udfordringer, som projekterne har givet.

 

10.00 – 10.10

Velkomst og introduktion
v/ civilingeniør, ph.d. Kirsten Ruegge, COWI A/S


10.10 – 10.35

Håndtering af forureningsfaner
v/ chefkonsulent, ph.d. Nina Tuxen, Region Hovedstaden

10.35 – 11.00Hvordan fastsætter vi oprensningskriterier, flux
v/ specialkonsulent Anna Toft, Region Hovedstaden

11.00 - 11.15

Pause

11.15 – 11.40

MNA, brug af mikrobielle metoder og isotopanalyser til dokumentation, Rødekro
v/ Alexandra Murray, M.Sc., Ph.D., og Cecilie Bang Ottosen, M.Sc., Ph.D.-studerende, DTU Miljø

11.40 – 11.55

Diskussion

11.55 - 12.55 Frokost

12.55 – 13.20

PlumeStop – injektionsteknik og dokumentation af effekt
v/ chefkonsulent Lars Bennedsen, Rambøll

13.20 - 13.45

Anvendelse af ZVI-produkter til etablering af PRB til oprensning af forureningsfaner med chlorerede ethener
v/ miljøkemiker Morten Dreyer, COWI A/S

13.45 – 14.10

Reaktiv væg med mikro-ZVI - erfaring med etablering og 3 års monitering
v/ chefkonsulent Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S

14.10 – 14.25 Diskussion

14.25 - 14.40

Pause

14.40 – 15.05

Kombination af ATES og reduktiv deklorering – pilottest
v/ afdelingsleder, ph.d. Mette Christoffersen, Rambøll

15.05 - 15.30
Afværgepumpning som afværgeteknik - hvordan moniterer og dokumenterer vi?
v/ civilingeniør Mads Georg Møller, Orbicon A/S

15.30 - 15.45 Diskussion

15.45 - 16.00 Opsamling og afrunding

 Deltagergebyr

Kr. 2.495 excl. moms ved ”early bird” tilmelding senest 12. november 2019 - herefter kr. 2.995, excl. moms

Tilmelding

 

Elektronisk tilmelding bedes foretaget online via vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk under det aktuelle møde. Faktura fremsendes ca. 14 dage for mødets afholdelse.

For ”early bird”-pris (2.495 excl moms) bedes tilmelding til dette møde foretaget senest 12. november 2019  og ellers senest 25. november 2019 (kr. 2.995 excl moms). Tilmelding er bindende


 

Videre til tilmelding

 
 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam