Fonden | Historie
Historie og tilhørsforhold

ATV-Fonden for Jord og Grundvand er stiftet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, (ATV) den 1. juli 1998. 

Fonden er en videreførelse af de aktiviteter, der har været varetaget af ATV-Komiteen vedrørende Grundvandsforurening, der blev etableret som et udvalg under ATV den 1. april 1983. Komiteen blev nedsat på initiativ af Akademiets faggruppe for Biologi og Hygiejne, (Gruppe 8).

Komiteen blev i 1993 udskilt som et selskab under ATV med eget sekretariat og er pr. 1. juli 1998 omdannet til en erhvervsdrivende fond. Arbejdet koncentrerede sig i starten om drikkevandsforsyning og grundvandsressourcer. Siden er også jordforurening blevet et vigtigt arbejdsområde. Aktivitetsniveauet har fra starten været omkring 10 møder årligt. Vintermødet som afholdes hvert år i marts er blevet en fast tradition og samler nu over 300 deltagere.

 
 

Meddelelser