Fonden | Hæderspris
Hæderspris

ATV Jord og Grundvand oprettede i 2004 en hæderspris på 25.000 kr. Prisen uddeles til minde om afdøde professor Poul Harremoës, Miljø & Ressourcer, DTU. Harremoes var initiativtager til oprettelsen af ATV Jord og Grundvand i 1983.


Følgende har modtaget prisen:

 

2016

I anerkendelse af et mangeårigt, meget fagligt, visionært engagement i indsatsen over for jord- og grundvandsforur-ning med fokus på såvel teknisk udvikling, nye netoder og nye tilgange som på at samle områdets aktører om helhed i indsatsen til enhedschef Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden

2014

I anerkendelse af et mangeårigt, meget engageret, initiativrigt og visionært bidrag til udviklingen af arbejdet med vandressourcer i Danmark og udlandet til vicedirektør Bjørn Kaare Jensen, GEUS   Læs mere her.

2012 I anerkendelse af en mangeårig forbilledlig forskningsindsats på allerhøjeste internationale niveau, meget betydelige og efterspurgte evner som formidler samt en afgørende indsats i identifikation af fremtidige samfundsrelevante miljøspørgsmål og etablering af resultatskabende samarbejder mellem universitetet og offentlige samt private partnere - til professor Poul Løgstrup Bjerg, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi, DTU Miljø

2010 I anerkendelse af et mangeårigt og meget væsentligt bidrag til den fortsatte udvikling og modernisering af af jordforureningsområdet i Danmark - med baggrund i omfattende viden, troværdighed og integritet - til kontorchef Palle Boeck, Miljøstyrelsen

2008 Områdeleder Trine Korsgaard, Region Syddanmark i anerkendelse af fortjenstfuld indsats for samarbejde, udvikling og formidling inden for jordforurening, afværgeteknikker og miljøforvaltning i Danmark.

2006 Sekretariatsleder Bente Bruun, ATV Jord og Grundvand som anerkendelse af fortjenstfuld indsats for samarbejde, udvikling og formidling, inden for jord- og grundvandsforurening, grundvandskvalitet og drikkevand i Danmark.

2004 Professor Erik Arvin, Miljø & Ressourcer, DTU som anerkendelse for hans store indsats inden for forskning, undervisning og formidling, hvor han i dansk og international sammenhæng er anerkendt som en førende ekspert på områderne forurening, vandforsyning, vandkvalitet og vandrensning. Erik Arvin var en af medstifterne af ATV-Fonden for Jord og Grundvand og var dens første formand.
 
 

Meddelelser