Mødeprogram | Mødeoversigt
Mødeoversigt Print E-mail

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

1. februar: Gå hjem møde - Øst: Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger - coliforme baktier

8. februar: Gå hjem møde - Øst: Termisk oprensning af oliestoffer

6. marts: Temadag: Afpropning af af boringer og sonderinger, hvad virker, hvad virker ikke? Gør vi det godt nok?

7.-8. marts: Vintermøde 2017

5. april: gå hjem møde - Øst: Geofysik og nedsivning

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

2. maj: gå hjem møde - Vest: Universitetssamarbejde og fremtidens forskning

9. maj: gå hjem møde - Vest: Jordvarme - vigtigt input til den grønne omstilling

15. juni: Ny kvælstofregulering

---

Møder i efteråret 2017

12. september: Industriel/alternativ vandhåndtering

10. oktober: PFAS

1. november: Byudviklingsprojekter på forurenede grunde

28. november: Grundvandsbeskyttelse

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

---

Møder i foråret 2018:

5. marts: Temadag

6.-7. marts: Vintermøde 2018

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.