ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Fonden | Bestyrelse
Bestyrelse

Bestyrelsen for ATV-Fonden for Jord og Grundvand omfatter i alt 12 medlemmer. Herudover deltager sekretariatsleder Lisbeth Verner som referent ved bestyrelsesmøderne. 11 medlemmer udpeges af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, efter samråd med formanden, og 1 medlem udpeges af Det Danske Advokatsamfund.

Medlemmerne udpeges, så de dels repræsenterer de mange discipliner, som samarbejder indenfor jord- og grundvandsområdet, dels de forskellige institutionstyper. Den nuværende bestyrelse består således af ingeniører, geologer, mikrobiologer, toksikologer og kemikere, der til dagligt arbejder i offentlige administrationer, forskningsinstitutioner samt rådgivende virksomheder. Der afholdes typisk to møder om året, hvor mødeprogrammet for det kommende år planlægges, og hvor forskellige formidlingsinitiativer (nye arbejdsopgaver, udredningsopgaver mm.) igangsættes.Bestyrelsen for ATV Fonden for Jord og Grundvand pr. 1. maj 2018:
Bagest fra venstre: Håkun Djurhuus (fratrådt 30. april), Liselotte Clausen (næstformand), Jacob Brandt, Arne Rokkjær (assoc. vdr. NORDROCS), Peter Sandersen
Midterst fra venstre: Jens Muff, Ida Holm Olesen (formand), Allan Pratt, Dorte Harrekilde (repr. Vest-grp), Nannette Schouw (repr. Øst-grp), Rikke Krogsgaard Laursen SEGES (observatør Landbruget)
Forrest fra venstre: Kirsten Rügge, Hanne Møller Jensen, Jacqueline Falkenberg
(Ikke til stede: Jens Aabling, Martin Rygaard, Per Loll)


Den nuværende bestyrelse, som præsenteres herunder, er sammensat således:

Liselotte Clausen

HOFOR A/S

Næstformand

Jacob Brandt

Bech Bruun Advokatfirma

Medlem

Peter Sandersen

GEUS

Medlem

Hanne Møller Jensen

Region Sjælland

Medlem

Per Loll

Dansk Miljørådgivning

Medlem

Jens Muff

Aalborg Universitet

Medlem

Ida Holm Olesen

Region Syddanmark

Formand

Allan Pratt

Helsingør Kommune

Medlem

Martin Rygaard

DTU Miljø

Medlem

Kirsten Rügge

COWI A/S

Medlem

Jacqueline Falkenberg

NIRAS A/S

Medlem

Jens Aabling

Miljøstyrelsen

Medlem

 

Rikke Krogshave Laursen, SEGES (pt. observatør i bestyrelsen).
Julie Nyrop Albers, Roskilde Kommune (pt. observatør i bestyrelsen for Østgruppen under ATV Jord og Grundvand).
Dorte Harrekilde, Rambøll (pt. observatør i bestyrelsen for Vestgruppen under ATV Jord og Grundvand).

 
Liselotte Clausen, Næstformand

firma/institution

HOFOR A/S

titel/uddannelse Civilingeniør, ph.d.
adresse

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 Kbh SV

tlf / mobil 3395 3395
email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www

Liselotte Clausen har en omfattende viden om grundvandskemiske processer, vandrensning og miljøfremmede stoffer, herunder specialviden om transport og omsætning af pesticider i jord og grundvand.
Liselotte er civilingeniør fra DTU fra 1996, og har siden arbejdet dels som forskningsadjunkt ved Miljø & Ressourcer DTU, dels som chefkonsulent hos Rambøll og som markedschef/teamleder hos Kruger.

 
Jacob Brandt

firma/institution

Bech-Bruun Advokatfirma

titel/uddannelse Advokat (L), partner
adresse

Langelinie Allé 35
2100 København V

tlf / Fax
email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www

 
Peter Sandersen
firma/institution GEUS

titel/uddannelse Seniorrådgiver, geolog

adresse

GEUS, Afd. For Grundvands- og kvartærgeologisk Kortlægning
C.F. Møllers Allé 8
8000 Aarhus C

tlf / Fax (+45) 2035 0028

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www

www.geus.dk

profil

Gem

Gem

 
Per Loll
firma/institution Dansk Miljørådgivning A/S

titel/uddannelse Udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d.

adresse

Dansk Miljørådgivning A/S
Fanøgade 17
9740 Jerslev

tlf / (+45) 4076 0652

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www

profil

 
Jens Muff
firma/institution

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab

titel/uddannelse Lektor

adresse

 

 

tlf
(+45) 9940 7656
email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www

profil
 
Ida Holm Olesen, Formand

firma/institution

Region Syddanmark, Miljø og råstoffer

titel/uddannelse Områdechef, civilingeniør
adresse

Region Syddanmark, Miljø og råstoffer
Damhaven 12
7100 Vejle

tlf / Fax 7663 1926
email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www
 
Allan Pratt
firma/institution Helsingør Kommune, Center for Teknik og Miljø

titel/uddannelse Hydrogeolog, ph.d.

adresse Helsingør Kommune, Center for Teknik og Miljø
Mørdrupvej 15
3060 Espergærde

tlf / Fax (+45) 4928 2564

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

wwwprofil
 
Kirsten Rügge
firma/institution COWI A/S
titel/uddannelse Civilingeniør, ph.d.
adresse

COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kgs. Lyngby

tlf / Fax (+45) 5640 1864
email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www

 
Martin Rygaard
no image firma/institution DTU Miljø

titel/uddannelse Adjunkt, civilingeniør, ph.d.

adresse Miljøvej, Bygning 113
2800 Kgs. Lyngby

tlf / Fax (+45) 4525 1570

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www

 
Jacqueline Falkenberg
firma/institution NIRAS A/S
titel/uddannelse Chefkonsulent, ph.d.

adresse

NIRAS A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

tlf / Fax

email

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www

profil
 
Jens Aabling

firma/institution

Miljøstyrelsen

titel/uddannelse Civilingeniør

adressetlf
(+45) 7254 0000

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www
profil
 


 

Andre Aktiviteter