ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
Mødearkiv
Jordforureningsloven 2013

ATV Jord & Grundvand har siden jordforureningslovens ikrafttræden i 2000, med nogle års mellemrum, afholdt møder om status og praksis i forhold til de mange love og regler, den
omfattende administrative praksis og den retspraksis, der regulerer jordforureningssagerne.


9. oktober 2013
DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade 65, København (lige bag Hovedbanegården)

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Praktiske løsninger og konsekvenserne af klimasikring/planlægning

På mødet vil du kunne blive klogere på, hvad der er tankerne bag Københavns Kommunes samlede klimastrategi. Du vil endvidere få mulighed for at høre nærmere
om flere eksempler på praktiske løsninger til klimasikring samt få et indblik i, hvilke konsekvenser der kan være i forhold til klimasikring/planlægning.


2. oktober 2013  -  gå hjem møde
Københavns Kommune, Njalsgården
Njalsgade 12, 2300 København S
Mødecenteret

Tilmelding OBS!!!
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning, men da vi kun har plads til 70 personer i lokalerne, skal du tilmelde dig mødet ved at sende en mail
til mailadressen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it efter princippet først til mølle. Du vil få svar, hvis der ikke længere er plads, så du modtager ingen mail, hvis du er tilmeldt
mødet.

Tilmelding skal ske senest den 26. september 2013 på This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Læs mere...
 
”Tour de rent vand” - Ekskursion/bustur

Mangler du en god grund til at lufte din støvede hjelm? Så er denne tur lige noget for dig!

Vi tager sammen på en lærerig bustur i Københavnsområdet for at se:
- hvordan myndighederne forsøger at stoppe forureningsstofferne, inden de når vandværkerne
- og hvordan vandværkerne håndterer forureningsstoffer, der når indvindingsboringerne.


30. september 2013
Kallerup Grusgrav, Region Hovedstadens Innovationsgarage, Frederiksberg Vandværk
OPSAMLING: Opsamling med bus på Høje Tåstrup Station

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Utætte boringer - Hvad skal man være opmærksom på?

Tidligere har der været fokus på udformningen af vores indvindingsboringer, da det blev opdaget at de kunne være utætte og dermed måske skyld i overskridelser af drikkevandskvalitetskravene.

26. september 2013  -  gå hjem møde
HOFOR
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
Lokale 41/42

Tilmelding OBS!!!
Tilmelding skal ske til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it inden den 23. september.
Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

Læs mere...
 
Analyse af jord – udfordringer, kvalitetssikring og et ”kig” ind i den nærmeste fremtid

Analyse af forurenet jord nu og i fremtiden. Præsentation af nutidens metoder samt en appetitvækker på, hvad fremtidens jordanalyser kan tilbyde omkring bestemmelse af forureningskilder og alder på forureninger.

24. september 2013  -  gå hjem møde
- MØDET ER DESVÆRRE AFLYST -

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85, Malt
6600 Vejen

Læs mere...
 
Fremtidens vandforvaltning - debatmøde

Mødets formål er at diskutere de udfordringer, som den danske grundvandsforvaltning står overfor nu og i fremtiden.

18. september 2013
Radisson Blu, Hotel Scandinavia, Margrethepladsen 1, Aarhus


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Risikovurdering

Risikovurdering udføres både på lokalitetsskala og oplandsskala. Der er i de seneste par år kommet fokus på oplande fremfor enkeltlokaliteter
og på forureningsflux fremfor forureningskoncentrationer. Samtidig vinder trinvis risikovurdering indpas inden for alle typer risikovurdering.


18. juni 2013
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Koblingen mellem klima og hydrologi – udddrag fra HYACINTS forskningsprojektet

Den 1. januar i år blev vandplanerne vedtaget. Planerne indeholder målsætninger for de enkelte vandforekomster såvel som forslag til virkemidler til at opnå den ønskede tilstand. Kommunerne skulle derpå inden for det følgende år udarbejde handleplanerne til at opnå målsætningerne.

16. maj 2013  -  gå hjem møde
DTU Miljø
Miljøvej, Bygning 113, lokale 011
(Også indgang via Bygningstorvet, Bygning 115)

Deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig

Læs mere...
 
Projekter med forurenet jord

Nye regler om jordflytning er på vej, og reglerne vil gøre det lettere at genanvende forurenet jord til fx. fundering, vejbygning, stier, ramper, kælkebakker mm. Kommunerne bruger megen tid på håndtering af jordflytning og § 19 tilladelser. De nye regler vil gøre denne håndtering lettere og give flere muligheder for genanvendelse af jorden.

8. maj 2013
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Ny sprøjtemiddelstrategi – renere grundvand?

Pesticider i grundvandet er den hyppigste kemiske årsag til lukning af vandforsyningsboringer.
Problemets aktualitet for den regionale grundvandsbeskyttelse ses i såvel overvågningsboringer som vandforsyningsboringer. I den seneste grundvandskortlægning fra GEUS blev der konstateret pesticider i 37 % af GRUMO boringerne og 23 % af vandforsyningsboringerne.


23. maj 2013
Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Vandhandleplanerne

Den 1. januar i år blev vandplanerne vedtaget. Planerne indeholder målsætninger for de enkelte vandforekomster såvel som forslag til virkemidler til at opnå den ønskede tilstand. Kommunerne skulle derpå inden for det følgende år udarbejde handleplanerne til at opnå målsætningerne.

14. marts 2013  -  gå hjem møde
DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 113, lokale 011
Deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig

Læs mere...
 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2013

Programmer til Temadag mandag den 4. marts 2013 og Vintermøde tirsdag og onsdag den 5. og 6. marts 2013.

Abstract Samling
Abstractsamling vintermøde 2013.pdf
Vintermøde Program
Vintermøde 2013 - program 280213.pdf

Læs mere...
 
Miljødata i Danmark

Den geologiske model for Sjælland er en del af arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af den Nationale Vandressource Model, udviklet af GEUS til vurdering af den vandressourcens størrelse og udvikling. Den geologiske model er baseret på den nyeste geologiske information og tolkning.

7. februar 2013  -  gå hjem møde
DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 113, lokale 011
Deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig

Læs mere...
 
Bæredygtig vandindvinding

Kan vi overhovedet opretholde den grundvandsindvinding, vi har i dag?
Ved den endelige vedtagelse af de kommunale vandhandleplaner skal en lang række nye indvindingstilladelser gives i 2013. Gennem tiden har vi haft mange diskussioner om, hvad bæredygtig indvinding egentlig er.


29. januar 2013
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Afværgeteknologier – State of the Art

Vi får stadig flere erfaringer med de kendte afværgemetoder, som bliver tilpasset og forfinet. Især de termiske teknikker har de senere år haft stor fokus i DK, og mødet vil indeholde en status på det udførte arbejde, og hvad der bliver arbejdet med fremadrettet.
På mødet ser vi et eksempel på anvendelse af overfladeaktive stoffer, som ikke har været anvendt så meget endnu i Danmark


28. november 2012
Schæffergården. Jægersborg Allé 166, Gentofte


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Boringer

Tidligere har der været fokus på udformningen af vores indvindingsboringer, da det blev opdaget at de kunne være utætte og dermed direkte skyld i overskridelser af drikkevandskvalitetskravene. Er de seneste års pesticidfund hos flere almene vandværker også et udtryk for ”dårlige” boringer? Der findes flere metoder til at afsløre utætheder, eksempelvis kan det afsløres ved den rette kemiske tolkning af vandanalyser.

6. november 2012
CHP Conference, Tietgensgade 65, København V


Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Geologisk model Sjælland

Den geologiske model for Sjælland er en del af arbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af den Nationale Vandressource Model, udviklet af GEUS til vurdering af den vandressourcens størrelse og udvikling. Den geologiske model er baseret på den nyeste geologiske information og tolkning.

24. oktober 2012  -  gå hjem møde
DTU Miljø, Bygningstorvet, Bygning 115, lokale 145 (1. sal tv)
Deltagelse er uden beregning. Tilmelding er derfor ikke nødvendig

Læs mere...
 
Forurenede byggematerialer og restprodukter - nyttiggørelse

Byggeaffald fra eksempelvis nedrivning kan ofte betragtes som en ressource, der kan erstatte råstof-fer i forbindelse med byggerier. Men byggeaffald kan ofte være forurenet pga. blyholdig maling, PCB og andre miljøfremmede stoffer. På mødet vil de muligheder og udfordringer genanvendelse af forure-nede bygningsdele kan udgøre blive diskuteret og følgende spørgsmål vil, bl.a., blive belyst: Kan lovlig genanvendelse af byggematerialer og restprodukter resultere i, at ens ejendom kortlægges på vidensniveau 2?

10. oktober 2012
Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Ekstremnedbør og risiko for oversvømmelser – hvad stiller vi op?

De senere år har vi oplevet en stor hyppighed af ekstremt intensive nedbørshændelser, ofte i geogra-fisk begrænsede områder. Disse episoder er sandsynligvis knyttet til klimaforandringer som følge af forhøjet CO2 indhold i atmosfæren og har forårsaget betydelige lokale oversvømmelser. Hændelsen i københavnsområdet den 2. juli 2011 er, med en estimeret samfundsudgift på ca. 5 mia. kr., den hidtil dyreste.

12. september 2012
Radisson Blu Scandinavia, Margrethepladsen 1, AarhusLæs mere...
 
Naturligt forekommende stoffer i jord eller grundvand og sundhed

Medicinsk geologi er en ny tværfaglig disciplin, som blandet andet omfatter naturligt forekommende stoffer i jord og grundvand og deres effekt på den menneskelige sundhed.

19. juni 2012
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Nye undersøgelsesmetoder til jord- og grundvandsforurening

Et optimalt valg af undersøgelsesstrategi og undersøgelsesmetoder er afgørende for at sikre den bedst mulige og mest cost-effektive kortlægning af forurening i jord og grundvand. Med gode undersøgelser skabes grundlag for troværdige og retvisende risikovurderinger samt basis for valg af strategi, hvis der er behov for at etablere afværgeforanstaltninger.

29. maj 2012
Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Fup og fakta om pesticider og eksempel på en konkret indsatsplan "Gå hjem møde"

Ved du ikke så meget om pesticider, så er her muligheden for at få et indledende kendskab til denne stofgruppe samt at få indblik i en konkret indsatsplan.

31. maj 2012
DTU, Bygning 113, mødelokale 011, DTU Miljø, Miljøvej (alternativ indgang via Bygningstorvet, bygning 115)

Læs mere...
 
LAR – Lokal afledning af regnvand

Danmark har de seneste ti år oplevet stadig hyppigere kraftig regn med oversvømmelser til følge. Det er erkendt, at der er tale om varige klimaændringer, hvilket gør, at det danske samfund må reagere ved at håndtere denne nye udfordring.

26. april 2012
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Programmer til Temadag og Vintermøde 2012

 


Programmer til Temadag mandag den 5. marts 2012 og Vintermøde tirsdag og onsdag den 6. og 7. marts 2012.

Læs mere...
 
Dynamisk undersøgelsesmetode – TRIAD undersøgelse "Gå hjem møde"

 

Vandindvindingen i Danmark foretages primært fra grundvandet, og grundvand udgør mere end 99% af det vand, der benyttes til husholdning, landbrug og industri. Siden
revisionen af vandforsyningsloven i 1980 er alle indvindingstilladelser gjort tidsbegrænsede, hvor tilladelserne til vandværkerne blev gjort 30-årige med udløb i 2010.

29. februar 2012
DTU, Bygning 113, mødelokale 011, DTU Miljø, Miljøvej (alternativ indgang via Bygningstorvet, bygning 115)

Læs mere...
 
Store bygge- og anlægsprojekter

Store bygge og anlægsprojekter skal ofte tag hensyn til grundvand, enten for at beskytte ressourcen, eller fordi der skal afvandes før man kan bygge. Eksempler på store projekter kan være etablering af nye tunneller, jernbane/vejstrækninger, byudvikling, større grundvandskøleprojekter eller naturgenopretning, hvor der kan være behov for grundige undersøgelser af grundvandsforholdene, forureningsstatus og modellering kan være nødvendighed.

25. januar 2012
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder

Store dele af Danmark er dækket af moræneler, og mange forurenede grunde ligger i disse områder. Der er en række forhold, der gør risikovurdering og afværge af disse grunde komplicerede og omkostningsfulde.

18. januar 2012
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Vandkvalitet-overfladevand

Hvilken betydning har grundvand/overfladevand interaktion for vandkvaliteten? På mødet tager vi udgangspunkt i nogle casestudier, som handler om de væsentlige stofgrupper.
På baggrund heraf diskuteres problemets omfang.

29. november 2011
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Indvindingstilladelser - metoder og udfordringer. "Gå hjem møde"

Vandindvindingen i Danmark foretages primært fra grundvandet, og grundvand udgør mere end 99% af det vand, der benyttes til husholdning, landbrug og industri. Siden
revisionen af vandforsyningsloven i 1980 er alle indvindingstilladelser gjort tidsbegrænsede, hvor tilladelserne til vandværkerne blev gjort 30-årige med udløb i 2010.

16. november 2011 
DTU, Bygning 113, mødelokale 011, DTU Miljø, Miljøvej (alternativ indgang via Bygningstorvet, bygning 115)

Læs mere...
 
BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ - Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution (RemS). "Gå hjem møde"

Forud for valget af en afværgemetode til oprensning af jord- og grundvandsforurening er der mange forhold, der skal vurderes. Et af de områder, der er kommet mere fokus på i de senere år, er miljøbelastningen fra afværgeprojektet.

10. november 2011 
DTU, Bygning 113, mødelokale 145 på 1. sal

Læs mere...
 
Jordforureningsloven 2011

ATV Jord & Grundvand har siden jordforureningslovens ikrafttræden i 2000 med års mellemrum afholdt møder om status for love og regler, administrativ praksis og ny vigtig retspraksis indenfor jordforureningsområdet.

27. oktober 2011
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte


Videre til tilmelding
Læs mere...
 
Nye Stoffer

Danmark har en politisk målsætning om, at drikkevand skal være ”rent” grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling. Grundvandet overvåges for påvirkning
fra en lang række miljøfremmede stoffer, men der er en risiko for, at nye eller ukendte stoffer overses.

12. oktober 2011
Radisson Blu, H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Anvendelse af ppb-RAE som feltmåler ved poreluftundersøgelser og påvisning af indtrængningspunkter til indeklimae

Igennem de sidste år er ppb-RAE anvendt dels som screeningsværktøj og dels ved søgning af indtrængningspunkter fra terrændæk til indeklimaet. Med baggrund i meget forskellige
erfaringer med brug af ppb-RAE har Region Midtjylland samlet en erfa-gruppe, hvor erfaringer med anvendelse af instrumentet er blevet diskuteret og dokumenteret.

15. september 2011 
Mødet er IKKE aflyst som følge af valgdagen, men finder sted på Grontmij A/S, Dusager 12, Aarhus kl. 16.00 - 18.00 som tidligere annonceret

Grontmij A/S, Dusager 12, Aarhus

Læs mere...
 
Grøn Vækst og grundvandsbeskyttelsen fremover

På mødet har vi fokus på grundvandsbeskyttelse og håndtering af grundvandsindsatsen fra forskellige vinkler. I juni vedtog folketinget lov om Grøn Vækst. Loven rummer blandt andet en indsats på pesticidområdet.

14. september 2011
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C

Videre til tilmelding

Læs mere...
 
Levering af reaktive stoffer i lavpermeable aflejringer: ”It’s a contact sport”

In situ oprensninger som kemisk oxidation og mikrobiel nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler eller kulbrinter indebærer en tilsætning af kemiske stoffer og/eller
bakterier til området med forurening. Tilsætning eller levering har vist sig at være en meget udfordrende opgave, især når forureningen befinder sig i lavpermeable aflejringer.

16. juni 2011
Schæffergården, Jægersborg Allé 166, Gentofte

Læs mere...
 
Undergrunden som termisk ressource

Undergrunden har et kolossalt potentiale som termisk ressource, til såvel køleformål som til opvarmning.
Der er tale om en vedvarende energikilde, der har sit store potentiale, når den udnyttes via varmepumper og varmevekslere.


25. maj 2011
Radisson Blu, H.C. Andersen Hotel, Claus Berg s Gade 7, Odense

Læs mere...
 
Udveksling mellem grundvand og vandløb - nye metoder og perspektivering ift. Vandplaner

Udvekslingen mellem grundvand og vandløb er et centralt tema i forbindelse med udarbejdelsen af vandplaner og ved vurderingen af mange kommunale indsatser. Traditionelt
bestemmes udvekslingen mellem grundvand og vandløb ved brug af synkronmålinger, hvorfra den akkumulerede udveksling i et opland eller på en vandløbsstrækning kan bestemmes.

Gå-hjem-møde

11. maj 2011
DTU, Bygning 113, mødelokale 011 (indgang via bygning 115)

Læs mere...
 
Myndigheder, medier og kommunikation - om jordforurening i børnehaver og lignende sager
I 2007 fik mulige jordforureninger i børnehaver pludselig stor bevågenhed i medierne, hvilket resulterede i, at Miljøstyrelsen og regionerne i al hast fik igangsat en særlig indsats på dette område, til dels på bekostning af den øvrige prioriterede indsats mod jordforurening.
Tilmeldingen er åben.

27. april 2011
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Collstrop-sagden og den politiske konsekvenser

I 2010 rullede Collstropsagen. Et træimprægneringsfirma havde gennem en årrække anvendt en række tungmetaller. Firmaet er flere gange blevet opløst og gendannet, og derfor har kommunerne ikke kunnet stille Collstrop til ansvar for forureningerne.
Gå-Hjem-Møde

6. april 2011
DTU, Bygning 101, mødelokale 01 på 1. sal (indgang ved banken)

Læs mere...
 
Vintermøde om jord og grundvandsforurening 2011

Oplysning om tilmelding til  ATV Jord og Grundvands Temadage og Vintermøde 2011.
PROGRAM (2. Marts 2011)

8. - 9- marts 2011
Vingstedcenteret
Bredsten v. Vejle


Læs mere...
 
Vandplanerne – hvor er vi, og hvordan skal de bruges fremover?
Vandplanerne er sendt i offentlig høring frem til april 2011. Hvordan vurderer de forskellige interessenter
de statslige vandplaner og det foreløbige grundlag for de kommunale handleplaner? Hvilke styrker og hvilke
svagheder har de i forhold til vandrammeplanen?26. januar 2011
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Datastrømme, dataansvarsaftalen, kvalitetssikring og samarbejde
Datastrømme, dataansvarsaftalen, kvalitetssikring, samarbejde. Deling af viden og ikke mindst data om grundvand, vandforsyning, geologi og jordforurening er en hjørnesten i moderne dansk miljøforvaltning.
Visionerne for effektiv administration og entydighed, samt effektive datastrømme var højtflyvende, da strukturreformen trådte i kraft, og JUPITER blev udnævnt til at være ”Den fællesoffentlige
database for geologi, grund- og drikkevand”.


Tilmelding er åben

30. november 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Oprensningskriterier for grundvand og risikovurderingsværktøjer
Tilmelding er åben

2. november 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Genskabelse af vådområder – fokus på omkostninger og virkninger

de sidste år er der genoprettet rigtig mange vådområder og vandløb. Hvad koster det, og hvad får
vi for pengene? NP, drivhusgasser, biodiversitet, grundvand?

MØDET ER DESVÆRRE AFLYST


13. oktober 2010
Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Læs mere...
 
DK model Sjælland – Værktøj til kommunal sagsbehandling

DK-model Sjælland er en del af den Nationale Vandressource Model, udviklet af GEUS til vurdering af den vandressourcens størrelse og udvikling. Da DK-model Sjælland indeholder en samlet geologisk og hydrologisk beskrivelse af hele Sjælland, er det umiddelbart oplagt at benytte modellen for de fremtidige kommunale udfordringer.
Gå-Hjem-Møde

22. september
DTU, Bygningstorvet, Bygning 113, mødelokale 011
(indgang gennem bygning 115)

Læs mere...
 
Chlorerede opløsningsmidler - nyheder fra Monterey-konferencen 2010
Hvert andet år bliver der afholdt en større konference i Monterey i Californien, USA www.battelle.org/conferences/chlorinated). Konferencen omhandler hovedsageligt innovative anvendelser af eksisterende eller nye teknologier i forbindelse med behandling og monitering af chlorerede opløsningsmidler.
Gå-Hjem-Møde

10. juni 2010

DTU
Bygningstorvet
Bygning 115
mødelokale 145

Læs mere...
 
JAGG med ”face lift” og større motor
Mødet vil omhandle den ny JAGG, version 2010. Miljøstyrelsen i gangsatte i 2006 et arbejde, der skulle lede frem til en revurdering af risikovurderingsværktøjet JAGG.
Tilmelding er åben

16. juni 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Grundvandskvalitet
Vandindvinding i byer. Til vandindvindingen i byer knytter sig særlige problemstillinger. Befolkningen
har et stort behov for drikkevand, men det kan være svært at finde lokalt i tilstrækkelig mængder på
grund af overudnyttelse og forurening.


19. maj 2010
Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense

Læs mere...
 
Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning
Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning har gennem de senere år vundet større indpas ved risikovurderinger og oprensning af forureninger.
Tilmelding er åben

21. april 2010
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Vejledning om undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Miljøstyrelsens nye vejledning for villatanksager indeholder en række principper for hvordan undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke skal foregå i fremtiden.
Tilmelding er åben

26. januar
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Bestemmelse af fri fase

Ved kraftigere DNAPL forureninger af jord og/eller grundvand, kan der forefindes fri fase, hvilket bl.a. ses for chlorerede opløsningsmidler.

26. november
DTU Miljø
Bygningstorvet, Bygning 113, lokale 011
(indgang gennem bygning 115)

Læs mere...
 
Jord i råstofgrave – Balance mellem landskabsværdier, grundvandsbeskyttelse og erhvervet

Jord i råstofgrave et emne, som indeholder en række økonomiske og miljømæssige interesser, og myndighedernes regulering af tilførslen af jord til råstofgrave indebærer en række interesseafvejninger.
Tilmelding er åben

25. november
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Læs mere...
 
Kortlægning af jordforurening og brug af kvalitetsstyring
Mødet vil omhandle kortlægningsarbejdet efter jordforureningsloven fra A til Z. Parallelt til dette tema, vil der under mødet blive inddraget erfaringer fra andre miljøområders brug af kvalitetsstyring og hvorfor det skal indgå i det daglige arbejde.
Tilmelding er åben

4. november
Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte
Læs mere...
 
Jordforureningssager - hvad kan vi lære af vores fejl?

Det er almen viden, at man lærer rigtig meget af sine fejl. Formålet med dette møde er at dele vores erfaringer og prøve, om vi ikke kan lære noget af hinandens fejl. Vi vil prøve at flytte fokus lidt fra alle de mange sager, hvor det hele forløber, som det skal, og til de sager, hvor der er sket fejl undervejs.
Tilmelding er åben

28. oktober

Radisson
H. C. Andersen Hotel
Odense

Læs mere...
 
Radon - hvordan sikres indeklimaet og hvad med drikkevandet?

Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gas, der siver ud af den danske undergrund. Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal udføres ”lufttæt mod jord”, men hvordan det i praksis kan sikres, at indeklima i nyt byggeri ikke påvirkes af radon fra undergrunden, er ikke særlig godt undersøgt og dokumenteret.

27. oktober
Ingeniørhuset
Værkmestergade 25, Århus
(ved Bruuns Galleri ) 15. sal, lokale 1-2-3

Læs mere...
 
Variationer af vandspejl og forvaltning
Kommunerne skal som vandmyndighed administrere en skærpet lovgivning med fokus på VVM og naturværdier i den daglige sagsbehandling.

30. september
Helnan Marselis Hotel
Strandvejen 25
Århus C
Læs mere...
 
Indikatorer for klimaforandringer i grundvand, overfladevand
I starten af 2009 udgav By- og Landskabsstyrelsen IGLOO rapporten (Indikatorer for GLObale klimaforandringer i Overvågningen).
Læs mere...
 
Pesticidplan - Status for aktiviteter og viden og fremtidig indsats på pesticid-området
I pesticidplan 2004-2009 er igangsat aktiviteter med målet om nedsættelse af pesticidanven-delsen i landbruget, gartneri, frugtavl, det offentlige samt hos private.
Læs mere...
 
BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder i praksis

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er et vigtigt instrument i grundvands-beskyttelsen. Det er nemlig i de boringsnære områder, at vandværkerne er mest sårbare ove rfor forurening af grundvandet pga. den korte transporttid til boringerne.

Læs mere...
 
Undersøgelser frem for afværge – State of the Art
Formålet med mødet er at skabe et overblik over relevante undersøgelsesme-toder og -værktøjer i de forskellige undersøgelsesfaser fra V1- til udvidede under-søgelser samt diskutere om omfanget af aktiviteter i de enkelte undersøgelses-faser er optimal i forhold fasernes formål.
Læs mere...
 
Myndighedsroller ved indeklimaproblemer fra jordforurening

Indeklimaproblemer som følge af jordforurening er et ubehageligt problem for be-oerne, og det kan håndteres af ikke mindre end tre love og to myndigheder.

Læs mere...
 
Vandplanerne er i høring – hvor er vi, og hvordan skal de bruges fremover?

Statens vandplaner er i høring januar-juni 2009 og skal være færdige med udgangen af 2009. I 2010 skal kommunerne udarbejde og vedtage handleplaner, der skal sikre, at målene i vandplanerne bliver opfyldt.

Læs mere...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 96

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 90

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/atv-jord-grundvand.dk/public_html/templates/cphmass_cleaninfo/html/pagination.php on line 96
«StartPrev12NextEnd»

 

Andre Aktiviteter

Final Feliz First Time Go All The Way Yuna Dark Hair Yuna Grooving Saudades Do Namorado Japanese Teensex Warme 02 Hottie Teasing On Webcam