Kommende møder
Jordforureningsindsatsen – Hvad nytter det?

I mere end 30 år har det offentlige kæmpet med at rydde op efter fortidens synder.
Det er sket via først kemikalieaffaldsdepotloven, så affaldsdepotloven og fra 2000 jordforureningsloven. Der er tilført milliarder af kroner til at få styr på de herreløse jordforureninger, og der er gennemført tusinder af kortlægninger, undersøgelser og afværgeforanstaltninger.


25. april 2017

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte


Videre til tilmelding

 
Universitetssamarbejde og fremtidens forskning

Hvad kan vi bruge universiteterne til? Hvordan bygger vi bro mellem forskning og dagligdagen? Hvordan ser morgendagens værktøjer ud indenfor vores fagområde? Forskere fra SDU præsenterer forskningsprojekter, der har relevans for jord- og grundvandsområdet og som fokuserer på både hvordan vi løser problemerne og forhindrer dem i at opstå i fremtiden. Vi tager et kig på morgendagens forskning og drøfter ideer til, hvilken forskning vi har brug for i fremtiden.


2. maj 2017 - Gå-hjem-møde VEST

Rambøll
Lysholt Allé 6
7100 Vejle


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Jordvarme – vigtigt input til den grønne omstilling?

I Danmark har man som energipolitisk mål at være fossilfri i år 2050 med en fuld omstilling til varmeproduktion med fossilfrie energikilder allerede i 2035. For at imødegå disse mål er der brug for grønne omstillingsløsninger, der både giver muligheder for produktion og lagring af varme. Inden for varmeproduktionen i Danmark er en af disse løsninger jordvarme- og geotermianlæg, der leverer konstant varmeproduktion og giver muligheder for varmelagring.

9. maj 2017 - Gå-hjem-møde VEST

VIA University College
Chr. M. Østergaårdsvej 4
Horsens


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
Ny kvælstofregulering

Både for meget og for lidt er skidt, når det drejer sig om kvælstof (N). For lidt kvælstof kan føre til lave afgrødeudbytter og nedsat fødevareproduktion, mens for meget kvælstof kan være skadeligt for miljøet og vores sundhed. På mødet vil der blive givet et overblik og status over kvælstofproblematikken både i forhold til fødevareproduktion og tab til miljøet. Emnet er særlig relevant da Danmark lige nu – i forlængelse af Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015 - er i færd med at implementere en helt ny og målrettet måde at regulere kvælstofanvendelsen i landbruget på.

15. juni 2017

Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
Odense


Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i foråret 2017

25. januar: Morgendagens værktøjer

1. februar: Gå hjem møde - Øst: Aktuelle erfaringer med akutte drikkevandsforureninger - coliforme baktier

8. februar: Gå hjem møde - Øst: Termisk oprensning af oliestoffer

6. marts: Temadag: Afpropning af af boringer og sonderinger, hvad virker, hvad virker ikke? Gør vi det godt nok?

7.-8. marts: Vintermøde 2017

5. april: gå hjem møde - Øst: Geofysik og nedsivning

25. april: Jordforureningsindsatsen - hvad nytter det?

2. maj: gå hjem møde - Vest: Universitetssamarbejde og fremtidens forskning

9. maj: gå hjem møde - Vest: Jordvarme - vigtigt input til den grønne omstilling

15. juni: Ny kvælstofregulering

20. juni: Alternativ vandhåndtering

---

Møder i efteråret 2017

12. september: Industri og vandhåndtering

10. oktober: PFAS

1. november: Byudviklingsprojekter på forurenede grunde

28. november: Grundvandsbeskyttelse

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

---

Møder i foråret 2018:

5. marts: Temadag

6.-7. marts: Vintermøde 2018

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser