ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri istanbul escort bayan profil sayfası escort beylikdüzü ilanları antalya escort ilanları beylikdüzü escort profilleri escort antalya profil bilgileri escort kadıköy bayanların resimleri kadıköy escort bayan ilanları escort bayan elit profil ilanları şişli escort modellerin profilleri
ATV-Fonden
for Jord og Grundvand

Bygning 115, Bygningstorvet
Danmarks Tekniske Universitet
2800 Kgs. Lyngby
   
Tlf. (+45) 45 25 21 77
Fax: (+45) 45 93 28 50
E-mail: 
atvlv@env.dtu.dk
Nyheder og kommende møder
Indkald forslag til Vintermøde 2018

Vintermøde og/eller temadag i marts 2018 – har du spændende nyt?

ATV Jord og Grundvands årlige to-dages konference, Vintermødet, afholdes 6. og 7. marts 2018 i Vingsted Hotelog konferencecenter ved Vejle, og du inviteres til at komme med forslag til indlæg og emner. Før vintermødet vil vi gerne tilbyde en temadag den 5. marts – et arrangement som du også kan komme med forslag til.

Dit forslag - sådan gør du
Har du lyst til at holde et indlæg (20 min), stå for en workshop (med korte indlæg og aktiv inddragelse af deltagerne), arrangere en hel temadag - eller komme med idéer til emner og foredragsholdere, så grib chancen, udfyld skemaet og send ind. Skemaet kan du også hente på http://www.atv-jord-grundvand.dk. Har du flere forslag, skal hvert forslag indsendes separat. Det er vigtigt, at du på forhånd nøje overvejer, hvad de væsentligste læringspunkter fra dit indlæg er.

Speciale- og ph.d.-projekter kan blive præsenteret på posters, og vi opfordrer derfor alle med kendskab til relevante projekter til at gøre studerende og vejledere opmærksomme på denne mulighed.

Det udfyldte skema sender du til This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it som en word-fil (ikke pdf) senest 15. september 2017. Kun indlæg, som er fremsendt inden fristens udløb, kommer i betragtning.

Hent: Indkald forslag Vintermøde 2018.pdf
Hent Skabelon: Skabelon til forslag Vintermoede2018.dotx

 

 

På møderne i efteråret 2017 tilbyder ATV Jord og Grundvand ”early bird”-rabat for tidlig tilmelding

 
Testgrunden Stengården – Hvordan kan vi bruge testgrundene?

Et stigende behov for innovation og udvikling på jord og grundvandsområdet har resulteret i at Regionerne har etableret en række testgrunde med kendte forureningsproblemstillinger.
Formålet er at virksomheder, forskningsinstitutionerne sammen med offentlige administrationer kan udvikle forskellige metoder inden for undersøgelse og afværgeteknikker. Ved dette møde introduceres en af Region Sjælland testgrunde, Stengården. Det er intentionen at deltagerne introduceres til konceptet med testgrunde, den specifikke problemstilling fra denne testgrund, samt et indblik i hvorledes man kan byde ind med egne projekter.


26. september 2017 - Gå-hjem-møde

Testgrunden Stengårdens Losseplads
Roskildevej 17b
4330 Hvalsø


Mødet er et ”gå-hjem-møde”, og deltagelse er uden beregning. Vi opfordrer dog til at tjekke vores hjemmeside www.atv-jord-grundvand.dk inden mødets afholdelse for evt. ændringer.

 
PFAS

PFAS er en gruppe stoffer, der omfatter Poly-og perFluorerede AlkylStoffer, herunder bl.a. PFOS og PFOA. De sidste 4-5 år er der kommet fokus på disse stoffer i Danmark, da stofferne har uønskede sundhedsmæssige og miljømæssige effekter og findes overalt i miljøet. Stofferne udgør dermed en trussel mod vores grundvand og drikkevand.

På mødet vil vi få en introduktion til stofferne herunder, hvad er det for stoffer, hvor kommer de fra, og hvorfor skal vi bekymre os om dem.


10. OKTOBER 2017

Radisson Blu
H.C. Andersen Hote
Claus Bergs Gade 7
Odense

Videre til tilmelding

 
Grundvandsbeskyttelsen – hvordan står det til?

Hvordan står det til med grundvandsbeskyttelsen i Danmark i 2017? Svaret på det vil måske afhænge af, om dit arbejdsfokus er lokalt, regionalt eller nationalt, om du beskæftiger dig mest med problematikker på landet eller i byer, eller om du fx arbejder inden for vandforsyning eller landbrug.

Ved mødet vil vi trække på den viden og erfaring, der er med kendte og nyere forureningstrusler, og som er fremme i diskussionen af, hvordan grundvandsressourcen sikres bedst muligt.
Det vil blive forsøgt indkredset, i hvilket omfang en trussel også er en reel trussel mod grundvandet. Vi vil få præsenteret status på effekten af hidtidige indsatser for hele landet og kravene
til overvågning af grundvandsressourcen.


28. NOVEMBER 2017

Schæffergården
Jægersborg Allé 166
Gentofte

Videre til tilmelding

 
Mødeoversigt

Møder i efteråret 2017

12. september: Industriel/alternativ vandhåndtering

10. oktober: PFAS

1. november: Byudviklingsprojekter på forurenede grunde

28. november: Grundvandsbeskyttelse

Oplyses senere: Bustur til store bygge- og anlægsprojekter

---

Møder i foråret 2018:

25. januar: Deponering af overskudsjord - ny retspraksis ift råstofgrave

5. marts: Temadag

6.-7. marts: Vintermøde 2018

25. april: Helhedsvurdering af påvirkninger af overfladevand fra jordforureninger

29. maj: Overløb - udledning af fækalier uden godkendelse - "first flush"

20. juni: Pesticider - undersøgelses- og afværgeværktøjer

 

 

Af hensyn til mødernes praktiske planlægning modtager vi kun on line-tilmeldinger via mødeprogrammerne på hjemmesiden: klik på mødets titel og følg instruktionerne.

Vi kan desværre ikke modtage tilmeldinger via e-mail til sekretariatet

Kontakt de fagligt ansvarlige for møderne, hvis du har forslag til indlæg - men gør det i god tid før møderne afholdes!.

 
 

Meddelelser